Vlaamse Hydrografie

Ons Team Vlaamse Hydrografie brengt de zee, de vooroever en de zeebodem in kaart, peilt naar wrakken en bepaalt hun plaats in de vaargeulen, voert dieptepeilingen uit in de Schelde en realiseert getijdentabellen, zeekaarten, stroomatlassen en berichten aan Zeevarenden. Ze geeft ook een stormvloedwaarschuwing uit.
In ons Oceanografische Meteorologische Station wordt een exclusief zee- en kustweerbericht opgemaakt, verspreid naar professionele gebruikers zoals havenbesturen, beroepszeevaart en publiek beschikbaar gesteld via het internet.

Alle informatie over het Team Vlaamse Hydrografie vind je terug op www.vlaamsehydrografie.be.

Meer informatie omtrent wrakken is te raadplegen via de wrakkendatabank van de Vlaamse Hydrografie.

Naast het opmaken van zeekaarten voor de maritieme vaart, staat de Vlaamse Hydrografie ook in voor elektronische binnenvaartkaarten (IENC – Inland Electronic Navigational Chart) binnen haar bevoegdheidsgebied. Op http://ris.vlaanderen.be kunnen ze gratis gedownload worden.

Op www.meetnetvlaamsebanken.be kun je de data raadplegen die verzameld wordt door de sensoren van onze golfmeetboeien, getijmeters en meetpalen.

 • De Vlaamse Hydrografie is de ‘official Belgian Office’ erkend door de International Hydrographic Organisation (IHO).

  De Vlaamse Hydrografie is de ‘official Belgian Office’ erkend door de International Hydrographic Organisation (IHO).
 • Multibeam peilingskop met bovenop een motionsensor geïnstalleerd.

  Multibeam peilingskop met bovenop een motionsensor geïnstalleerd.
 • Initiële verwerking van de multibeam opnames op het peilschip Veremans, in werking op de Schelde. Daarna wordt deze data in kaart gebracht.

  Initiële verwerking van de multibeam opnames op het peilschip Veremans, in werking op de Schelde. Daarna wordt deze data in kaart gebracht.
 • Ten behoeve van baggerwerkzaamheden en scheepvaart maakt de Vlaamse Hydrografie doelgerichte peilplannen.

  Ten behoeve van baggerwerkzaamheden en scheepvaart maakt de Vlaamse Hydrografie doelgerichte peilplannen.
 • 3-dimensioneel beeld op basis van multibeam metingen van de Schelde. De blauwe kleur wijst op de vaargeul terwijl de andere kleuren op ondiepten wijzen.

  3-dimensioneel beeld op basis van multibeam metingen van de Schelde. De blauwe kleur wijst op de vaargeul terwijl de andere kleuren op ondiepten wijzen.
 • Wrakken hebben niet alleen een aantrekkingskracht voor vissers en duikers maar vormen obstakels die hinderlijk (kunnen) zijn voor de scheepvaart.

  Wrakken hebben niet alleen een aantrekkingskracht voor vissers en duikers maar vormen obstakels die hinderlijk (kunnen) zijn voor de scheepvaart.
 • IENC van Zeebrugge

  IENC van Zeebrugge
 • Meetpaal 1 ter hoogte van de A2-boei. Op de meetpalen worden parameters zoals luchtdruk, getijhoogte, golfhoogte, golfperiode en deining gemeten.

  Meetpaal 1 ter hoogte van de A2-boei. Op de meetpalen worden parameters zoals luchtdruk, getijhoogte, golfhoogte, golfperiode en deining gemeten.
 • Datawell waverider-golfmeetboei. Deze boei meet golfparameters zoals vb. golfhoogte, golfperiode en hoogte deining.

  Datawell waverider-golfmeetboei. Deze boei meet golfparameters zoals vb. golfhoogte, golfperiode en hoogte deining.
 • Getijmeter op de Leopold II dam te Zeebrugge. Deze verstrekt ons continue getijdata.

  Getijmeter op de Leopold II dam te Zeebrugge. Deze verstrekt ons continue getijdata.
 • Bovenstaand weerbericht wordt door het Oceanografisch Meteorologisch Station (OMS) te Oostende opgesteld.

  Bovenstaand weerbericht wordt door het Oceanografisch Meteorologisch Station (OMS) te Oostende opgesteld.
1/