Nieuws

  • October 2, 2017
Rainbouwen

Vooroeversuppletie Nieuwpoort van start

De aandachtige wandelaar heeft het wellicht al opgemerkt. Op de vooroever tussen Westende en het oosterstaketsel van Nieuwpoort, dus vlak vóór het militair kamp Lombardsijde vaart een baggerschip aan en af.
foto IMALSO gebouw
  • September 26, 2017

Antwerpse collega’s Vlaamse Hydrografie verhuisd

Onlangs heeft het Antwerpse team van de Vlaamse hydrografie haar jarenlange stek aan de Tavernierkaai verlaten. Zij hebben het Loodsgebouw ingeruild voor het gerenoveerde IMALSO-gebouw op Linkeroever.
werken kustveiligheid Blankenberge
  • September 5, 2017

Update werken kustveiligheid Blankenberge

Vanaf maandag 4/09/2017 wordt er gestart met de werken van fase 2. Dit omvat de bouw van de stormmuur bovenop de dijk rond de spuikom en ter hoogte van de Wenduinsesteenweg. De groenzone tussen het Bevrijdingsplein en de jachthaven wordt opnieuw aangelegd.
  • June 29, 2017

Optimalisatie ligplaatsen Montgomerydok Oostende

Afdeling KUST van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft in samenspraak met de stad Oostende en na overleg met de Rederscentrale en een vertegenwoordiging van de lokale vissers beslist om de schikking van de afgemeerde vaartuigen in het Montgomerydok tussen de vistrap en het
berging Mahery
  • September 26, 2017

Berging vaartuig Mahery uit het Vuurtorendok te Oostende

Op maandag 25 september is gestart met de ambtshalve berging van het gezonken vaartuig Mahery uit het Vuurtorendok in Oostende. Het Vuurtorendok wordt gesaneerd in voorbereiding van de inrichting als jachthavendok.
  • August 23, 2017

Zeekaarten 'Westerschelde- Zeeschelde', editie sept. 2017 beschikbaar

De allerlaatste editie van het enkelvoudig kaartblad K106 en de zeekaartenset K104 zijn vanaf heden beschikbaar. Beide kaarten kunnen besteld worden via de hydrowinkel.
  • June 16, 2017

Baggerwerken te Blankenberge

Door de slechte weersomstandigheden in het voorjaar zijn er momenteel ernstige ondieptes in de haven van Blankenberge. Er is een gevaarlijke ondiepte in de havengeul ter hoogte van de kop van het westerstaketsel en er is een beperkte diepgang in de oude haven.
Zwingeul bij laag water
  • September 13, 2017

Werken uitbreiding Zwin halverwege

De werken voor de uitbreiding van het Zwin schieten goed op zijn intussen halverwege. Bekijk onderaan deze pagina de vooruitgang van de werken.
  • July 20, 2017

PROFESSIONELE GETIJTAFELS 2018 BESCHIKBAAR

Vanaf heden zijn de professionele getijtafels voor 2018 beschikbaar.
  • June 15, 2017

Tijdelijke vernauwing van de Dokter Eduard Moreauxlaan (N34) richting Bredene

Ten gevolge van voorbereidende werken in kader van onderhoudswerken aan de uitwateringsconstructie van de Spuikom, zal er een tijdelijke vernauwing van de Dokter Eduard Moreauxlaan (N34) richting Bredene vanaf het tankstation Texaco tot aan de sporthal Spuikom zijn. Dit vanaf 19/06/17 tem 23/06/17.