NAUTISCHE PUBLICATIES: NIEUWE EDITIES BESCHIKBAAR

  • 12 oktober 2016

De professionele getijtafels 2017 bevatten de waterstanden voor 2017 in Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam. Ze zijn bedoeld voor de professionele gebruiker. Je kan ze hier downloaden. Een papieren versie kan je bestellen via de hydrowinkel.

Het toeristisch getijboekje voor de kust 2017 bevat de getijgegevens in TAW voor de kustgemeenten Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge. Download deze getijgegevens hier. De papieren versie is vanaf november beschikbaar via de toerismekantoren van de kustgemeenten of te bestellen via de hydrowinkel.

Daarnaast is de nieuwe editie 2016 van de Kaartenset 104 – Westerschelde – Zeeschelde beschikbaar en is eveneens te bestellen via de hydrowinkel.