Nieuws

  • 20 juli 2017

PROFESSIONELE GETIJTAFELS 2018 BESCHIKBAAR

Vanaf heden zijn de professionele getijtafels voor 2018 beschikbaar.
  • 29 juni 2017

Optimalisatie ligplaatsen Montgomerydok Oostende

Afdeling KUST van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft in samenspraak met de stad Oostende en na overleg met de Rederscentrale en een vertegenwoordiging van de lokale vissers beslist om de schikking van de afgemeerde vaartuigen in het Montgomerydok tussen de vistrap en het
zinkerleiding
  • 15 juni 2017

Zinkeroperatie in Wenduine

Op woensdag 14 juni werd een zinkerleiding aangeland op het strand ten westen van Wenduine. De leiding werd gebruikt voor de noodsuppleties ten gevolge van de storm Dieter op 13 & 14 januari 2017. In totaal werd toen ruim 1.5 miljoen kubieke meter zand opgespoten over heel de Vlaamse kust om de stranden te herstellen.
Spinoladijk
  • 22 mei 2017

Onderhoudswerken Spinoladijk

Ten gevolge van renovatiewerken aan de bevloering van de Spinoladijk is de vrije doorgang voor voertuigen beperkt tot +- 2,3 m. Dit vanaf toegang halve maan tot iets voorbij de helft richting Bredene. De toegang Twinshelling blijft vrij.
  • 16 juni 2017

Baggerwerken te Blankenberge

Door de slechte weersomstandigheden in het voorjaar zijn er momenteel ernstige ondieptes in de haven van Blankenberge. Er is een gevaarlijke ondiepte in de havengeul ter hoogte van de kop van het westerstaketsel en er is een beperkte diepgang in de oude haven.
glooiing Kattesas bij start werken
  • 1 juni 2017

Nieuwpoort renovatie glooiing top Kattesas

Op 1 juni 2017 starten de werkzaamheden voor de renovatie van de glooiingen op de top van het Kattesas in Nieuwpoort. Deze werken zijn noodzakelijk omdat aan de bestaande glooiingen in de loop der jaren aanzienlijke verwering is opgetreden.
  • 15 juni 2017

Tijdelijke vernauwing van de Dokter Eduard Moreauxlaan (N34) richting Bredene

Ten gevolge van voorbereidende werken in kader van onderhoudswerken aan de uitwateringsconstructie van de Spuikom, zal er een tijdelijke vernauwing van de Dokter Eduard Moreauxlaan (N34) richting Bredene vanaf het tankstation Texaco tot aan de sporthal Spuikom zijn. Dit vanaf 19/06/17 tem 23/06/17.
werken kustveiligheid Blankenberge
  • 24 mei 2017

Update werken kustveiligheid Blankenberge

De ingrijpende werken in Blankenberge hebben als doel de zone rondom de jachthaven te beschermen tijdens stormperiodes. Hierbij werden architecturale keermuren gebouwd en werden de aanliggende zones in dezelfde beweging opgefrist door aanleg van nieuwe bestrating, straatmeubilair en groenzones.
  • 10 mei 2017

Zandsuppleties - dringende herstelling na storm Dieter

Op 14 januari 2017 werd de Vlaamse Kust getroffen door storm Dieter. De opeenvolging van hoge waterstanden zorgde voor aanzienlijke schade aan onze stranden. Er ontstonden kliffen van 2 meter tot zelfs 4 meter hoog op plaatsen waar de zee de natuurlijke duinvoet bereikt.