AFDELING KUST BOUWT AAN EEN POMPGEMAAL IN DE OOSTKUSTPOLDER

  • 19 januari 2017

In het zuidelijke tracé van de nieuwe Zwindijk bouwt afdeling KUST, samen met de Vlaamse Milieumaatschappij en de overige Zwinpartners momenteel een pompgemaal. De werken zijn een onderdeel van het project voor de uitbreiding van het Zwin waar afdeling KUST optreedt als bouwheer.

Dit gemaal is één van de maatregelen om de verzilting van de achterliggende polders tegen te gaan. Zo kan het zoute infiltratiewater teruggepompt worden naar de zee. Daarnaast zal het ook zoet water uit de polder kunnen overpompen bij piekwateroverlast.

Tegen eind januari zijn de betonwerken voltooid, vertelt projectleider Elias Van Quickelborne. Vanaf februari wordt dan gestart met het groendak en de binnenafwerking (chape, tegels en schrijnwerk). Tussen het gemaal en de uitwateringsconstructie wordt de dijk verder opgehoogd. Aansluitend zullen de betonnen persleidingen met stalen kern geplaatst worden doorheen de nieuwe dijk. Beide persleidingen zijn 45m lang en hebben een diameter van 1,2m. In de tweede helft van 2017 worden tot slot vijf pompen geplaatst.

Het pompgemaal moet operationeel zijn in 2019, wanneer de nieuwe Zwindijk klaar is, en de huidige Internationale Zwindijk wordt doorbroken.

Meer informatie over de werken voor de Zwinuitbreiding is te vinden via www.zwininverandering.eu