Andere publicaties

MARITIEM BETONNINGSSYSTEEM (MBS) – IALA

Het IALA- Maritiem betonningssysteem geeft een overzicht van het maritieme betonningssysteem van de International Association of Lighthouse Authorities (IALA) dat in 1976 ingevoerd werd voor het maritiem gebied.

Er werden op wereldvlak 2 navigatieregio’s gedefinieerd nl. Regio A en Regio B. Op de vaarwateren van Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, Afrika, de Golfstaten en sommige Aziatische landen wordt het IALA-Regio A markeringssysteem gehanteerd. Het IALA-B-systeem wordt gebruikt in de gebieden van Noord-, Centraal-en Zuid-Amerika, Japan, Korea en de Filippijnen.

INT1 – Tekens, Afkortingen, Begrippen voorkomend op Zeekaarten

INT1 is gebaseerd op de 'Chart Specifications of the IHO (International Hydrographic Organization)', die van kracht werden op de XII Hydrographic Conference te Monaco in 1982.  De publicatie bevat de complete set symbolen en afkortingen die op internationale en nationale kaarten van de Nederlandse Dienst der Hydrografie en de Vlaamse Hydrografie voorkomen.

Symbolen en afkortingen die afgebeeld worden in navigatiesystemen die gebruik maken van elektronische kaarten kunnen afwijken van hetgeen beschreven staat in INT1.

Insteekzones watersport

Hieronder vind je per gemeente de plannen met de aanduiding van de insteekzones in zee. Deze bevatten:

De insteekzones zijn opgedeeld per type activiteit. De plannen vermelden ook de vereiste buffer- en veiligheidszones ten opzichte van de zwemzones.