Baggerwerken te Blankenberge

  • 16 juni 2017

Door de slechte weersomstandigheden in het voorjaar zijn er momenteel ernstige ondieptes in de haven van Blankenberge.

Er is een gevaarlijke ondiepte in de havengeul ter hoogte van de kop van het westerstaketsel en er is een beperkte diepgang in de oude haven.

Maandag 19 juni starten in opdracht van afdeling Kust de baggerwerken om deze ondieptes weg te werken.

Er worden maatregelen genomen tijdens de uitvoering van de baggerwerken, zodat er geen beperking is voor de pleziervaart.