BLANKENBERGE HAVEN WORDT VEILIGER, STIJLVOLLER EN GROENER

Update 28/3/2018: Tegen het begin van de paasvakantie zullen in deelzone 4 de voetpaden en de stormmuur afgewerkt zijn. Dat betekent dat ook de Waterkasteelstraat op vrijdag 30 maart terug opengesteld kan worden. De omleiding langs de IJzerstraat wordt dan opgegeven en de oorspronkelijke rijrichting in deze straat wordt weer ingevoerd.

De overige werken in deelzones 4 en 5 zullen begin mei gefinaliseerd zijn. Vanaf dan zal je de pechstrook en het fiets- en voetpad langs de N34 opnieuw kunnen gebruiken.

De bouw van de stormmuur in deelzone 6 zal tegen eind april klaar zijn. Tegen eind mei worden daar de voetpaden afgewerkt en de duinen geprofileerd.

De stormmuren op het Vuurtorenplein, de Havenstraat en de Waterkasteelstraat werden in 2016 en 2017 gerealiseerd.

De laatste fase van de overstromingsmaatregelen, namelijk de heraanleg van de Havenstraat en de Franchommelaan ter hoogte van de parking, wordt uitgevoerd in 2019 of 2020. Deze zone wordt ook voorzien van een stormmuur die zal aansluiten op de bestaande stormmuur.

Het plan met de deelzones kan hier gedownload worden.

De jachthaven van Blankenberge is een van de zwakke schakels langs onze kust. Daarom startte afdeling KUST in september 2016 met werken rond de haven om de stad te beschermen tegen overstromingen vanuit zee. Samen met de stad Blankenberge bouwt afdeling KUST momenteel een architecturale stormmuur rond de haven. In combinatie met een vernieuwing van de omgeving rond de jachthaven, zal Blankenberge zo een veiligere maar ook stijlvollere en groenere haven hebben.

Naast het verhogen van de kustveiligheid gaat er ook veel aandacht naar de functionele meerwaarde. Een geïntegreerde aanpak moet leiden tot een gebied dat beschermd is tegen overstromingen vanuit zee maar ook de kansen benutten om het vertoeven, het wonen en het werken in het havengebied aantrekkelijker te maken. Het is de bedoeling om de jachthaven een sterker samenhangende identiteit te geven.

De stormmuur krijgt een wisselende hoogte en wordt in de omgeving geïntegreerd. Zo zal de muur op sommige plaatsen fungeren als zitbank en zal het duingevoel door middel van streekeigen kustplanten van west naar oost in de stad gebracht worden. Om de openheid te bewaren en de toegang te garanderen, krijgt de muur hier en daar een opening. Bij storm zullen mobiele keringen op die plaatsen voor de nodige bescherming en veiligheid zorgen. Door de uniforme vormgeving wordt een complete wandeling rond de haven gecreëerd. Wandelaars en fietsers zullen er intuïtief het hele traject afleggen. De zogenoemde leesbaarheid zal er dan ook enorm verbeteren. Het einde van de werken is voorzien in mei 2018.

Downloads:

Presentatie infoavond

Beknopte informatie over het project vind je in deze flyer.