BLANKENBERGE HAVEN WORDT VEILIGER, STIJLVOLLER EN GROENER

De jachthaven van Blankenberge is een van de zwakke schakels langs onze kust. De afdeling KUST start daarom in september 2016 met werken rond de haven om de stad te beschermen tegen overstromingen vanuit zee. Samen met de stad Blankenberge bouwt de afdeling KUST een architecturale stormmuur rond de haven, gecombineerd met een vernieuwing van de omgeving rond de jachthaven. Het resultaat zal een veiligere maar ook stijlvollere en groenere haven zijn.

Naast het verhogen van de kustveiligheid gaat er ook veel aandacht naar de functionele meerwaarde. Een geïntegreerde aanpak moet leiden tot een gebied dat beschermd is tegen overstromingen vanuit zee maar ook de kansen benutten om het vertoeven, het wonen en het werken in het havengebied aantrekkelijker te maken. Het is de bedoeling om de jachthaven een sterker samenhangende identiteit te geven.

De stormmuur zal een wisselende hoogte krijgen en in de omgeving geïntegreerd worden. Zo zal de muur op sommige plaatsen fungeren als zitbank en zal het duingevoel door middel van streekeigen kustplanten van west naar oost in de stad gebracht worden. Om de openheid te bewaren en de toegang te garanderen, zal de muur hier en daar een opening krijgen. Bij storm zullen mobiele keringen op die plaatsen voor de nodige bescherming en veiligheid zorgen. Door de uniforme vormgeving zal een complete wandeling rondom de haven gecreëerd worden. Wandelaars en fietsers zullen er intuïtief het hele traject afleggen. De zogenoemde leesbaarheid zal er dan ook enorm verbeteren. Het einde van de werken is voorzien in mei 2018.

De bewoners, horeca-uitbaters, jachtclubs en andere belanghebbenden werden al geïnformeerd over de werken tijdens een infoavond. De presentatie van deze infoavond vind je hier.

De werken voor de bouw van de stormmuur starten op 5 september 2016. Een gedetailleerde planning en de gewijzigde verkeerssituatie vind je hier.