BLANKENBERGE HAVEN WORDT VEILIGER, STIJLVOLLER EN GROENER

De jachthaven van Blankenberge is een van de zwakke schakels langs onze kust. Daarom startte afdeling KUST in september 2016 met werken rond de haven om de stad te beschermen tegen overstromingen vanuit zee. Samen met de stad Blankenberge bouwt afdeling KUST momenteel een architecturale stormmuur rond de haven. In combinatie met een vernieuwing van de omgeving rond de jachthaven, zal Blankenberge zo een veiligere maar ook stijlvollere en groenere haven hebben.

Naast het verhogen van de kustveiligheid gaat er ook veel aandacht naar de functionele meerwaarde. Een geïntegreerde aanpak moet leiden tot een gebied dat beschermd is tegen overstromingen vanuit zee maar ook de kansen benutten om het vertoeven, het wonen en het werken in het havengebied aantrekkelijker te maken. Het is de bedoeling om de jachthaven een sterker samenhangende identiteit te geven.

De stormmuur krijgt een wisselende hoogte en wordt in de omgeving geïntegreerd. Zo zal de muur op sommige plaatsen fungeren als zitbank en zal het duingevoel door middel van streekeigen kustplanten van west naar oost in de stad gebracht worden. Om de openheid te bewaren en de toegang te garanderen, krijgt de muur hier en daar een opening. Bij storm zullen mobiele keringen op die plaatsen voor de nodige bescherming en veiligheid zorgen. Door de uniforme vormgeving wordt een complete wandeling rond de haven gecreëerd. Wandelaars en fietsers zullen er intuïtief het hele traject afleggen. De zogenoemde leesbaarheid zal er dan ook enorm verbeteren. Het einde van de werken is voorzien in mei 2018.

Update van de werken

Plan deelzones

Het plan met de deelzones kan hier gedownload worden.

De stormmuren op het Vuurtorenplein, de Havenstraat en de Waterkasteelstraat werden in 2016 en 2017 gerealiseerd.

Momenteel zijn deelzones 4, 5 en 6 aan de beurt. De stormmuur langs de dijk rond de spuikom is al volledig gebouwd. Er wordt nu volop werk gemaakt van de aanvullingen achter deze muur en van de paden die toegang geven tot de dijk. De aanleg van het nieuwe voet- en fietspad aan de straatzijde sluit op deze werken aan. Tegen de paasvakantie zou de Waterkasteelstraat opnieuw opengesteld kunnen worden.

In de Wenduinse Steenweg is de fundering voor de stormmuren al gemaakt. Binnenkort start men in deze zone ook met het boven van de grondankers. Daarna kan de muur verder afgewerkt worden en kan het nieuwe voetpad aangelegd worden.

Beknopte informatie over het project vind je in deze flyer.

Downloads:

Presentatie infoavond