Nieuws

  • 8 januari 2018

Bouw stormmuur in Blankenberge zit op schema.

Bouw stormmuur in Blankenberge zit op schema. Meer info over het project vind je hier
  • 19 december 2017

Stormvloedkering Nieuwpoort

In 2018 start afdeling KUST met de bouw van de stormvloedkering in de havengeul van Nieuwpoort. Deze moet de stad en het hinterland beschermen tegen hoge waterstanden bij zware stormen. In de animatie hieronder ontdek hoe de stormvloedkering zal werken.  
  • 30 november 2017

Project Rechteroever Nieuwpoort

De uitbreiding van de jachthaven van Nieuwpoort met 600 ligplaatsen wordt al jaren voorbereid. Rond een nieuw jachthavendok wordt een nieuw stadsdeel gecreëerd met 1000 woongelegenheden. Naast deze woonfunctie worden ook voldoende commerciële nevenfuncties voorzien en wordt grote aandacht geschonken aan de kwaliteit van het openbaar domein om hier een bruisende site van te maken.
  • 6 november 2017

Vernieuwing Omookaai Zeebrugge

De voorbereidende werken voor het project kaaimuur en glooiing Omookaai zijn gestart. De werken worden uitgevoerd door aannemer Soetaert N.V. De waterbouwkundige werken en betonwerken worden uitgevoerd door onderaannemer Artes Depret.
  • 6 december 2017

Erfpacht vismijn Oostende

Op 6/11/2010 werd een erfpacht afgesloten tussen het Vlaamse gewest en de Vlaamse visveiling voor de bouw en exploitatie van een nieuwe vismijn en visserijgerelateerde bedrijvencluster.
Loodswezengebouw Nieuwpoort
  • 30 november 2017

Loodswezengebouw Nieuwpoort

Bericht van openbare aanbesteding voor de inrichting en exploitatie van het Loodswezengebouw te Nieuwpoort met een museale functie en reca-activiteit.
Rainbouwen
  • 2 oktober 2017

Vooroeversuppletie Nieuwpoort van start

De aandachtige wandelaar heeft het wellicht al opgemerkt. Op de vooroever tussen Westende en het oosterstaketsel van Nieuwpoort, dus vlak vóór het militair kamp Lombardsijde vaart een baggerschip aan en af.
  • 4 december 2017

Vlaamse Hydrografie gaat duurzamer

Vanaf 4 januari 2018 ziet onze vertrouwde publicatie 'Berichten aan Zeevarenden' er anders uit. Niet alleen het formaat is gewijzigd maar ook de distributiewijze.
werken strandhoofden Westende
  • 14 november 2017

Renovatie strandhoofden Westende

Op het strand van Westende bereidt afdeling KUST momenteel de renovatie van een aantal strandhoofden voor.
foto IMALSO gebouw
  • 26 september 2017

Antwerpse collega’s Vlaamse Hydrografie verhuisd

Onlangs heeft het Antwerpse team van de Vlaamse hydrografie haar jarenlange stek aan de Tavernierkaai verlaten. Zij hebben het Loodsgebouw ingeruild voor het gerenoveerde IMALSO-gebouw op Linkeroever.