Nieuws

  • 15 mei 2018

Getijtabellen 2019 beschikbaar

Ben je nu al benieuwd naar de getijgegevens voor 2019 in Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam? Je vindt ze op http://www.afdelingkust.be/nl/getij.
  • 7 mei 2018

Einde suppleties voorjaar 2018

Eind april beëindigde afdeling KUST de onderhoudscampagne van onze stranden voor dit voorjaar. Het laatste zand werd aangevoerd op het strand van Wenduine, ter hoogte van de Manitobahelling. De werken in Mariakerke, Oostende en Bredene waren eerder al voltooid.
  • 23 maart 2018

Minister investeert 8 miljoen voor jachthaven Nieuwpoort

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts investeert 8 miljoen euro in een pakket aanvullende maatregelen die garanties geven aan de jachtclubs in Nieuwpoort.
  • 12 maart 2018

Onderhoudssuppletie Bredene

Op 12 maart start afdeling KUST op het strand van Bredene de voorbereidende werken voor een kleine onderhoudssuppletie. Het
  • 23 april 2018

Onderhoud zeedijk Mariakerke

Vanaf 7 mei start afdeling KUST met de tijdelijke herstelling van de zeedijk in Mariakerke, tussen de Dorpsstraat en Hydro Palace.
  • 22 maart 2018

Saneringswerken Hendrik Baelskaai Oostende

Begin maart is afdeling KUST gestart met saneringswerken op de Hendrik Baelskaai, ter hoogte van de Liefkemoresstraat, om de historische verontreiniging met minerale olie te verwijderen.
Stormvloedkering simulatiebeeld
  • 8 februari 2018

Infomoment pleziervaartsector - stormvloedkering Nieuwpoort

Op vrijdag 16 maart organiseert afdeling KUST voor de pleziervaartsector een infomoment over de stormvloedkering. Tijdens dit infomoment zal de impact van de stormvloedkering op de pleziervaart toegelicht worden.
  • 28 maart 2018

Nieuwe westdam voor de haven van Blankenberge zal verzanding van de havengeul tegengaan

In 2017 werd een studie opgestart om de erosieproblematiek van het strand van Wenduine én de verzanding van de havengeul van Blankenberge samen structureel aan te pakken.
  • 19 maart 2018

Natuurherstel Warandeduinen Middelkerke

Afdeling KUST werkt samen met Natuurpunt aan het natuurherstel van de vochtige duingraslanden in de Warandeduinen in Middelkerke.
foto voorpagine nieuwe deelkaartenset Belgische kustzone
  • 8 februari 2018

Nieuwe kaart Belgische kustzone

De Vlaamse Hydrografie heeft er een nieuwe deelkaartenset bij. De K107 telt 6 kaartbladen die  het Noordzeegebied van Bray-Dunes tot en met het Zwin in kaart brengen en een detail tonen van de havens van Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge. De schaal van de kaarten is 1/50.000.