Nieuws

Stormvloedkering simulatiebeeld
  • 8 februari 2018

Infomoment pleziervaartsector - stormvloedkering Nieuwpoort

Op vrijdag 16 maart organiseert afdeling KUST voor de pleziervaartsector een infomoment over de stormvloedkering. Tijdens dit infomoment zal de impact van de stormvloedkering op de pleziervaart toegelicht worden.
  • 30 januari 2018

30ste editie Belgian Boat Show

De Belgian Boat Show blaast 30 kaarsjes uit dit jaar. Van 10 tot en met 12 en van 16 tot en met 18 februari wordt iedereen, motorbootfanaat of fervente zeiler, jong of oud, op zijn wenken bediend in Flanders Expo. Ook afdeling KUST is opnieuw van de partij.
  • 6 december 2017

Erfpacht vismijn Oostende

Op 6/11/2010 werd een erfpacht afgesloten tussen het Vlaamse gewest en de Vlaamse visveiling voor de bouw en exploitatie van een nieuwe vismijn en visserijgerelateerde bedrijvencluster.
foto voorpagine nieuwe deelkaartenset Belgische kustzone
  • 8 februari 2018

Nieuwe kaart Belgische kustzone

De Vlaamse Hydrografie heeft er een nieuwe deelkaartenset bij. De K107 telt 6 kaartbladen die  het Noordzeegebied van Bray-Dunes tot en met het Zwin in kaart brengen en een detail tonen van de havens van Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge. De schaal van de kaarten is 1/50.000.
  • 8 januari 2018

Bouw stormmuur in Blankenberge zit op schema.

Bouw stormmuur in Blankenberge zit op schema. Meer info over het project vind je hier
  • 4 december 2017

Vlaamse Hydrografie gaat duurzamer

Vanaf 4 januari 2018 ziet onze vertrouwde publicatie 'Berichten aan Zeevarenden' er anders uit. Niet alleen het formaat is gewijzigd maar ook de distributiewijze.
  • 2 februari 2018

Onderhoudssuppletie Oostende en Mariakerke

Afdeling KUST voert vanaf 12 februari een onderhoudssuppletie uit op het strand van Oostende en Mariakerke. De voorbereidende werken starten op 5 februari. Dan brengt de aannemer onder meer de leidingen aan op het strand.
  • 19 december 2017

Stormvloedkering Nieuwpoort

In 2018 start afdeling KUST met de bouw van de stormvloedkering in de havengeul van Nieuwpoort. Deze moet de stad en het hinterland beschermen tegen hoge waterstanden bij zware stormen. In de animatie hieronder ontdek hoe de stormvloedkering zal werken.  
  • 30 november 2017

Project Rechteroever Nieuwpoort

De uitbreiding van de jachthaven van Nieuwpoort met 600 ligplaatsen wordt al jaren voorbereid. Rond een nieuw jachthavendok wordt een nieuw stadsdeel gecreëerd met 1000 woongelegenheden. Naast deze woonfunctie worden ook voldoende commerciële nevenfuncties voorzien en wordt grote aandacht geschonken aan de kwaliteit van het openbaar domein om hier een bruisende site van te maken.