Nieuws

zinkerleiding
  • 15 juni 2017

Zinkeroperatie in Wenduine

Op woensdag 14 juni werd een zinkerleiding aangeland op het strand ten westen van Wenduine. De leiding werd gebruikt voor de noodsuppleties ten gevolge van de storm Dieter op 13 & 14 januari 2017. In totaal werd toen ruim 1.5 miljoen kubieke meter zand opgespoten over heel de Vlaamse kust om de stranden te herstellen.
Spinoladijk
  • 22 mei 2017

Onderhoudswerken Spinoladijk

Ten gevolge van renovatiewerken aan de bevloering van de Spinoladijk is de vrije doorgang voor voertuigen beperkt tot +- 2,3 m. Dit vanaf toegang halve maan tot iets voorbij de helft richting Bredene. De toegang Twinshelling blijft vrij.
werken kustveiligheid Blankenberge
  • 18 april 2017

Update werken kustveiligheid Blankenberge

De werken voor het realiseren van de eerste fase van de stormmuren rond de haven van Blankenberge zijn bijna klaar. Alle stormmuren – die ter plaatste werden gegoten - werden reeds gerealiseerd.
glooiing Kattesas bij start werken
  • 1 juni 2017

Nieuwpoort renovatie glooiing top Kattesas

Op 1 juni 2017 starten de werkzaamheden voor de renovatie van de glooiingen op de top van het Kattesas in Nieuwpoort. Deze werken zijn noodzakelijk omdat aan de bestaande glooiingen in de loop der jaren aanzienlijke verwering is opgetreden.
zwingeul
  • 5 april 2017

Nieuwe situatie Zwingeul

De werken voor de uitbreiding van het Zwin schieten goed op en zitten volledig op schema. Een belangrijk onderdeel van dit werk is de verbreding en verdieping van de Zwingeul.
werken kustveiligheid Blankenberge
  • 24 mei 2017

Update werken kustveiligheid Blankenberge

De ingrijpende werken in Blankenberge hebben als doel de zone rondom de jachthaven te beschermen tijdens stormperiodes. Hierbij werden architecturale keermuren gebouwd en werden de aanliggende zones in dezelfde beweging opgefrist door aanleg van nieuwe bestrating, straatmeubilair en groenzones.
  • 10 mei 2017

Zandsuppleties - dringende herstelling na storm Dieter

Op 14 januari 2017 werd de Vlaamse Kust getroffen door storm Dieter. De opeenvolging van hoge waterstanden zorgde voor aanzienlijke schade aan onze stranden. Er ontstonden kliffen van 2 meter tot zelfs 4 meter hoog op plaatsen waar de zee de natuurlijke duinvoet bereikt.
Opstapplaats
  • 27 maart 2017

Steiger en opstapplaats voor Passagiersvaart Blankenberge

Bericht van openbare aanbesteding voor een concessieovereenkomst voor het gebruik van wateroppervlakte ten behoeve van een steiger en opstapplaats voor passagiersvaart in de haven van Blankenberge.