Nieuws

Zwingeul bij laag water
  • 13 september 2017

Werken uitbreiding Zwin halverwege

De werken voor de uitbreiding van het Zwin schieten goed op zijn intussen halverwege. Bekijk onderaan deze pagina de vooruitgang van de werken.
  • 20 juli 2017

PROFESSIONELE GETIJTAFELS 2018 BESCHIKBAAR

Vanaf heden zijn de professionele getijtafels voor 2018 beschikbaar.
  • 15 juni 2017

Tijdelijke vernauwing van de Dokter Eduard Moreauxlaan (N34) richting Bredene

Ten gevolge van voorbereidende werken in kader van onderhoudswerken aan de uitwateringsconstructie van de Spuikom, zal er een tijdelijke vernauwing van de Dokter Eduard Moreauxlaan (N34) richting Bredene vanaf het tankstation Texaco tot aan de sporthal Spuikom zijn. Dit vanaf 19/06/17 tem 23/06/17.
werken kustveiligheid Blankenberge
  • 5 september 2017

Update werken kustveiligheid Blankenberge

Vanaf maandag 4/09/2017 wordt er gestart met de werken van fase 2. Dit omvat de bouw van de stormmuur bovenop de dijk rond de spuikom en ter hoogte van de Wenduinsesteenweg. De groenzone tussen het Bevrijdingsplein en de jachthaven wordt opnieuw aangelegd.
  • 29 juni 2017

Optimalisatie ligplaatsen Montgomerydok Oostende

Afdeling KUST van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft in samenspraak met de stad Oostende en na overleg met de Rederscentrale en een vertegenwoordiging van de lokale vissers beslist om de schikking van de afgemeerde vaartuigen in het Montgomerydok tussen de vistrap en het
zinkerleiding
  • 15 juni 2017

Zinkeroperatie in Wenduine

Op woensdag 14 juni werd een zinkerleiding aangeland op het strand ten westen van Wenduine. De leiding werd gebruikt voor de noodsuppleties ten gevolge van de storm Dieter op 13 & 14 januari 2017. In totaal werd toen ruim 1.5 miljoen kubieke meter zand opgespoten over heel de Vlaamse kust om de stranden te herstellen.
  • 23 augustus 2017

Zeekaarten 'Westerschelde- Zeeschelde', editie sept. 2017 beschikbaar

DeĀ allerlaatste editie van het enkelvoudig kaartblad K106 en de zeekaartenset K104 zijn vanaf heden beschikbaar. Beide kaarten kunnen besteld worden via de hydrowinkel.
  • 16 juni 2017

Baggerwerken te Blankenberge

Door de slechte weersomstandigheden in het voorjaar zijn er momenteel ernstige ondieptes in de haven van Blankenberge. Er is een gevaarlijke ondiepte in de havengeul ter hoogte van de kop van het westerstaketsel en er is een beperkte diepgang in de oude haven.
glooiing Kattesas bij start werken
  • 1 juni 2017

Nieuwpoort renovatie glooiing top Kattesas

Op 1 juni 2017 starten de werkzaamheden voor de renovatie van de glooiingen op de top van het Kattesas in Nieuwpoort. Deze werken zijn noodzakelijk omdat aan de bestaande glooiingen in de loop der jaren aanzienlijke verwering is opgetreden.