Nieuws

  • 2 februari 2018

Onderhoudssuppletie Oostende en Mariakerke

Afdeling KUST voert vanaf 12 februari een onderhoudssuppletie uit op het strand van Oostende en Mariakerke. De voorbereidende werken starten op 5 februari. Dan brengt de aannemer onder meer de leidingen aan op het strand.
  • 19 december 2017

Stormvloedkering Nieuwpoort

In 2018 start afdeling KUST met de bouw van de stormvloedkering in de havengeul van Nieuwpoort. Deze moet de stad en het hinterland beschermen tegen hoge waterstanden bij zware stormen. In de animatie hieronder ontdek hoe de stormvloedkering zal werken.  
  • 30 november 2017

Project Rechteroever Nieuwpoort

De uitbreiding van de jachthaven van Nieuwpoort met 600 ligplaatsen wordt al jaren voorbereid. Rond een nieuw jachthavendok wordt een nieuw stadsdeel gecreëerd met 1000 woongelegenheden. Naast deze woonfunctie worden ook voldoende commerciële nevenfuncties voorzien en wordt grote aandacht geschonken aan de kwaliteit van het openbaar domein om hier een bruisende site van te maken.
  • 30 januari 2018

30ste editie Belgian Boat Show

De Belgian Boat Show blaast 30 kaarsjes uit dit jaar. Van 10 tot en met 12 en van 16 tot en met 18 februari wordt iedereen, motorbootfanaat of fervente zeiler, jong of oud, op zijn wenken bediend in Flanders Expo. Ook afdeling KUST is opnieuw van de partij.
  • 6 december 2017

Erfpacht vismijn Oostende

Op 6/11/2010 werd een erfpacht afgesloten tussen het Vlaamse gewest en de Vlaamse visveiling voor de bouw en exploitatie van een nieuwe vismijn en visserijgerelateerde bedrijvencluster.
werken strandhoofden Westende
  • 14 november 2017

Renovatie strandhoofden Westende

Op het strand van Westende bereidt afdeling KUST momenteel de renovatie van een aantal strandhoofden voor.
  • 8 januari 2018

Bouw stormmuur in Blankenberge zit op schema.

Bouw stormmuur in Blankenberge zit op schema. Meer info over het project vind je hier
  • 4 december 2017

Vlaamse Hydrografie gaat duurzamer

Vanaf 4 januari 2018 ziet onze vertrouwde publicatie 'Berichten aan Zeevarenden' er anders uit. Niet alleen het formaat is gewijzigd maar ook de distributiewijze.
  • 6 november 2017

Vernieuwing Omookaai Zeebrugge

De voorbereidende werken voor het project kaaimuur en glooiing Omookaai zijn gestart. De werken worden uitgevoerd door aannemer Soetaert N.V. De waterbouwkundige werken en betonwerken worden uitgevoerd door onderaannemer Artes Depret.