Nieuws

werken strandhoofden Westende
  • 14 november 2017

Renovatie strandhoofden Westende

Op het strand van Westende bereidt afdeling KUST momenteel de renovatie van een aantal strandhoofden voor.
foto IMALSO gebouw
  • 26 september 2017

Antwerpse collega’s Vlaamse Hydrografie verhuisd

Onlangs heeft het Antwerpse team van de Vlaamse hydrografie haar jarenlange stek aan de Tavernierkaai verlaten. Zij hebben het Loodsgebouw ingeruild voor het gerenoveerde IMALSO-gebouw op Linkeroever.
werken kustveiligheid Blankenberge
  • 5 september 2017

Update werken kustveiligheid Blankenberge

Vanaf maandag 4/09/2017 wordt er gestart met de werken van fase 2. Dit omvat de bouw van de stormmuur bovenop de dijk rond de spuikom en ter hoogte van de Wenduinsesteenweg. De groenzone tussen het Bevrijdingsplein en de jachthaven wordt opnieuw aangelegd.
  • 6 november 2017

Vernieuwing Omookaai Zeebrugge

De voorbereidende werken voor het project kaaimuur en glooiing Omookaai zijn gestart. De werken worden uitgevoerd door aannemer Soetaert N.V. De waterbouwkundige werken en betonwerken worden uitgevoerd door onderaannemer Artes Depret.
berging Mahery
  • 26 september 2017

Berging vaartuig Mahery uit het Vuurtorendok te Oostende

Op maandag 25 september is gestart met de ambtshalve berging van het gezonken vaartuig Mahery uit het Vuurtorendok in Oostende. Het Vuurtorendok wordt gesaneerd in voorbereiding van de inrichting als jachthavendok.
  • 23 augustus 2017

Zeekaarten 'Westerschelde- Zeeschelde', editie sept. 2017 beschikbaar

De allerlaatste editie van het enkelvoudig kaartblad K106 en de zeekaartenset K104 zijn vanaf heden beschikbaar. Beide kaarten kunnen besteld worden via de hydrowinkel.
Rainbouwen
  • 2 oktober 2017

Vooroeversuppletie Nieuwpoort van start

De aandachtige wandelaar heeft het wellicht al opgemerkt. Op de vooroever tussen Westende en het oosterstaketsel van Nieuwpoort, dus vlak vóór het militair kamp Lombardsijde vaart een baggerschip aan en af.
Zwingeul bij laag water
  • 13 september 2017

Werken uitbreiding Zwin halverwege

De werken voor de uitbreiding van het Zwin schieten goed op zijn intussen halverwege. Bekijk onderaan deze pagina de vooruitgang van de werken.
  • 20 juli 2017

PROFESSIONELE GETIJTAFELS 2018 BESCHIKBAAR

Vanaf heden zijn de professionele getijtafels voor 2018 beschikbaar.