Onderhoud zeedijk Mariakerke

  • 23 april 2018

Vanaf 7 mei start afdeling KUST met de tijdelijke herstelling van de zeedijk in Mariakerke, tussen de Dorpsstraat en Hydro Palace. De toestand van de verharding wordt daar steeds slechter. Voor de veiligheid van wandelaars en fietsers worden de klinkers uitgebroken en komt er een tijdelijke asfaltverharding. Deze onderhoudswerken worden uitgevoerd in afwachting van het definitieve herstel van de zeedijk voorzien in het project overstromingsmaatregelen zeedijk Mariakerke en Raversijde

De onderhoudswerken zullen een drietal weken duren. In deze zone zal de volledige zeedijk afgesloten en ontoegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers. Er wordt een veilige omleiding voorzien.