Onderhoudswerken Spinoladijk

  • 22 mei 2017

Ten gevolge van renovatiewerken aan de bevloering van de Spinoladijk is de vrije doorgang voor voertuigen beperkt tot +- 2,3 m. Dit vanaf toegang halve maan tot iets voorbij de helft richting Bredene. De toegang Twinshelling blijft vrij.

De werken zijn gestart en zullen in eerste fase duren tot eind juni 2017.

In geval van nood kunnen de wapeningsstaven uitgetrokken worden (gaten zijn groter geboord) of zelfs in het slechtste geval omgeplooid worden, zodat de hulpdiensten kunnen passeren.