STORMVLOEDKERING NIEUWPOORT

Nieuwpoort en haar hinterland zijn vandaag niet voorzien op de hoge waterstanden die met zware stormen gepaard gaan. De haveningang vormt een belangrijke zwakke schakel in onze kustlijn. Het Masterplan Kustveiligheid bekrachtigt de nood van de bouw van een stormvloedkering op de monding van de Ijzer om Nieuwpoort en de langs de Ijzer gelegen gemeenten en steden in het hinterland te beschermen.

Het doel van de stormvloedkering is de havengeul af te sluiten van de zee en dus hoge waterstanden in de haven en naar het hinterland te voorkomen. De stormvloedkering is een beweegbare installatie aan de monding van de Ijzer. Wanneer het waterpeil drastisch dreigt te stijgen zal men de kering kunnen sluiten.

Het ontwerp van de stormvloedkering is het resultaat van grondig gevoerde studie in overleg met de stakeholders. Daarbij werd de meest economische oplossing nagestreefd maar er is ook rekening gehouden met een veilige scheepvaart, zowel tijdens als na de bouw.

De kering zal bestaan uit twee landhoofden op de oevers en een buisvormige schuif met een doorvaarbreedte van 38 meter. De beweegbare stalen kering roteert om een horizontale as en ligt in een betonnen drempel op de bodem van de Ijzer. De kering roteert tussen twee gietstalen assen die elk zijn verankerd in een betonnen landhoofd. Vanaf een voorspeld waterpeil van +6 meter T.A.W. wordt de kering 90 graden geroteerd. Voor onderhoud kan de kering naar 180 graden geroteerd worden. Het bedieningsgebouw voor het aansturen van de kering wordt op het landhoofd op de rechteroever geïntegreerd. De stroming en de sedimentatie zijn in model gebracht en de nautische haalbaarheid is onderzocht en afgetoetst met deskundigen.