UPDATE WERKEN KUSTVEILIGHEID BLANKENBERGE

  • 11 januari 2017

De aanleg van de overstromingsmaatregelen in de haven van Blankenberge verloopt volgens de vooropgestelde planning. De stormmuren tussen de Pekelput en de vuurtoren zijn volledig uitgevoerd. De aanvullingen met grond naast deze muren vonden ook plaats. Achter het windscherm in de Havenstraat vonden alle uitgravingen plaats en is er al gestart met de aanleg van de werkvloer. Hiervoor werd er ook een werfpiste aangelegd met rijplaten.

In de zone langsheen de De Smet de Naeyerlaan zijn de nodige uitgravingen gedaan en is al gestart met de eerste betonwerken voor de aanleg van de groenzone. Zo werden de helft van de funderingen al gegoten, werd er al een stuk wand uitgevoerd en werd er al heel wat wapening geplaatst.

Ten slotte is er ook gestart met de werken voor het nieuwe dienstgebouw van de parking op het Havenplein. Zo werd de fundering van het gebouw reeds aangelegd en is er begonnen met de ruwbouw. Ook werden de nodige leidingen voor dit dienstgebouw aangelegd.

Vanaf 16/01/2017 zal de toegang tot het Havenplein verlopen via een alternatieve weg ten zuidwesten van de huidige ingang. De huidige ingang van het Havenplein zal namelijk volledig opgebroken worden, zodat de nieuwe ingang kan gerealiseerd worden tegen de krokusvakantie.