Update werken kustveiligheid Blankenberge

  • 24 mei 2017

FASE 1 TIJDIG KLAAR VOOR DE HAVENFEESTEN

De ingrijpende werken in Blankenberge hebben als doel de zone rondom de jachthaven te beschermen tijdens stormperiodes. Hierbij werden architecturale keermuren gebouwd en werden de aanliggende zones in dezelfde beweging opgefrist door aanleg van nieuwe bestrating, straatmeubilair en groenzones. De aanleg van de bestrating was tijdig klaar voor de Havenfeesten in Blankenberge. Voor de zomer zullen nog verschillende resterende werken gerealiseerd worden, oa. leuningen, trappen, zitbank en windscherm aan de vuurtoren. Tot slot zullen de aanplantingen in de groenzones in het najaar uitgevoerd worden.

 

FASE 2 NA DE ZOMER VAN START

Na het zomerseizoen wordt gestart met de voorbereidende werken voor de 2de fase van de stormmuren. Dit omvat de bouw van de stormmuur bovenop de dijk rond de spuikom en ter hoogte van de Wenduinsesteenweg. De groenzone tussen het Bevrijdingsplein en de jachthaven wordt ook opnieuw aangelegd. Op 28 augustus starten de voorbereidende werken, vanaf 4 september starten de nutsmaatschappijen met de nodige verplaatsingswerken.

Deze werken zullen volgende hinder veroorzaken :

  • Waterkasteelstraat afgesloten vanaf het havenplein tot aan de Vredelaan, omleiding voor alle verkeer, fietsers en voetgangers via de Yzerstraat
  • Pechstrook langs de N34 afgesloten vanaf de Vredelaan tot aan het Bevrijdingsplein
  • Wandeling bovenop de dijken afgesloten
  • Gedeeltelijke inname van de Wenduinsesteenweg als werfzone

Het einde van de werken voor de tweede fase is voorzien eind mei 2018.