Werken uitbreiding Zwin halverwege

  • 13 september 2017

De werken voor de uitbreiding van het Zwin schieten goed op zijn intussen halverwege. Bekijk onderaan deze pagina de vooruitgang van de werken.

De bouw van de 4km lange Zwindijk springt het meest in het oog. Voor de kern van de dijk werd tussen augustus 2016 en maart 2017 maar liefst 700.000 kubieke meter zand weggehaald uit de bestaande Zwingeul.

Sinds augustus 2017 en dus ná de oogst van gewassen op de resterende landbouwpercelen in het uitbreidingsgebied, wordt extra klei gewonnen voor de afdekking van de dijk. Daarna wordt ze ook nog voorzien van een laagje teelaarde en wordt de dijk ingezaaid. Op de dijk werden prefab elementen voor verschillende uitkijkpunten geplaatst waarlangs ook een netwerk van fiets- en wandelpaden komt.

In de zomermaanden werd gestart met het graven van meerdere grachten  en het bouwen van kopmuren aan de landzijde van de nieuwe dijk. Die grachten moeten het zoute grondwater opvangen zodat het teruggepompt kan worden naar zee. Tegelijkertijd zal zoet water aangevoerd worden dat op zich een tegendruk geeft. Zo kan verdere infiltratie van het zoute grondwater naar de polder vermeden worden.

Tot slot werd gestart met de bouw van een ruim 60 meter lang houten vlonderpad voorzien van zitbanken waardoor je zal kunnen afdalen van de nieuwe dijk in het intergetijdengebied. Alle werken moeten voltooid zijn tegen april 2019.

Afdeling KUST is bouwheer van het grensoverschrijdend project voor de uitbreiding van het Zwin. Meer info over het totale project vind je op www.zwininverandering.eu.