RENOVATIE GLOOIING KROMME HOEK

  • 20 februari 2017

Vanaf 1 februari 2017 werd gestart met een nieuwe opdracht in de haven van Nieuwpoort.

Het doel van de opdracht is het vernieuwen van de glooiing vanaf de stroombreker tot aan de slipway en het verbreden van de huidige slipway ter hoogte van de Kromme Hoek.

De werken omvatten in hoofdzaak het heien van damwanden, het opbreken van de bestaande glooiing, het realiseren van een nieuwe glooiing in gewapend beton en het aanbrengen van een bekleding in asfalt op de nieuwe slipway.

In een eerste fase worden de heiwerken uitgevoerd. De damwanden worden hoger uitgevoerd (en nadien afgebrand) teneinde in een bouwkuip de opbraak van de oude glooiing en nieuwe glooiing te kunnen realiseren.