AFBRAAK JACQUES BRELSTEIGER

De Jacques Brelsteiger, het centraal punt in de jachthaven van Zeebrugge, was in zeer slechte staat. Daardoor kwam de stabiliteit van de steiger in het gedrang. De afdeling KUST heeft daarom de steiger laten afbreken. Eerst werden de betonnen plaat en palen verwijderd. Vervolgens werd de dam die onder de steiger lag afgebroken, daarna werd gebaggerd tot op het gewenste peil. Ten slotte werd de aanliggende kaai hersteld.