Afdeling KUST

Het ambtsgebied van de afdeling KUST strekt zich uit over de hele Vlaamse kust. Naast de stranden, duinen en dijken behoren ook de jacht- en vissershavens van Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge tot het werkingsgebied van de afdeling. Het Team Vlaamse Hydrografie voert haar taken uit binnen de grenzen van het Belgisch Continentaal Plat en op de Schelde tot Antwerpen en Wintam.

De dagelijkse leiding van de afdeling KUST wordt waargenomen door het management:

  • lic. Caroline Lootens, afdelingshoofd
  • ir. Peter Van Besien, directeur Infrastructuur Kust
  • Koen Vanstaen, directeur Vlaamse Hydrografie
  • ing. Steve Timmermans, adviseur Beheer Kust
  • Emily Maes, HR generalist
  • Geert Logghe, adviseur Financiën en Facility

WERKING

De afdeling KUST streeft naar een optimale dienstverlening voor haar klanten, partners en de burgers. Een deskundige en ervaren administratieve, technische en juridische ondersteuning dragen daartoe bij.

Door de inzet van professioneel personeel dat zich voortdurend bijschoolt, engageert afdeling KUST zich tot de meest doeltreffende en kwaliteitsvolle uitvoering haar taken.

Een goede samenwerking met onze Vlaamse collega’s, het provinciale bestuur, de kustgemeenten en –steden en de gebruikers van de kust(jacht)havens is van heel groot belang.

Ontdek Afdeling Kust