Baggerwerken Nieuwpoort

  • 27 oktober 2020

In de havengeul in Nieuwpoort starten begin november de jaarlijkse onderhoudsbaggerwerken. Tot eind november wordt er gebaggerd net voorbij de Stormvloedkering en in de zone tussen de staketsels. Dat gebeurt door een kraanponton en twee splijtbakken.

Vanaf eind november zal een sleephopperzuiger de volledige havengeul baggeren. Dat duurt een tweetal weken.

Begin januari 2021 starten de baggerwerken in de jachthavens met een cutterzuiger. Tegen Pasen zouden de baggerwerken volledig klaar moeten zijn.

Voor het baggeren zijn we steeds afhankelijk van de weersomstandigheden. Hierdoor kan de planning steeds wijzigen.