Berichten aan Zeevarenden

Om de 2 weken publiceren wij een nieuwe editie van de Berichten aan Zeevarenden, ook wel BaZ genoemd.

In de publicatie verschijnt recente nautische informatie, die voor de scheepvaart van belang is, met aanvullingen en correcties op de zeekaart. Deze nautische informatie is vrij uiteenlopend. Ze kan gaan over verandering van boeien, gevaarlijke situaties, gewijzigde wetgeving en/of richtlijnen, recente wrakkensites of obstakels en zo veel meer. 

Deze gegevens moeten gebruikt worden om de zeekaarten bij te werken. Dankzij de bijwerkingen hebben zeelui steeds de meest recente informatie van hun zeekaart.