BLANKENBERGE HAVEN VEILIGER, STIJLVOLLER EN GROENER

Onder een stralende zomerzon openden minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts en schepen van de Haven Björn Prasse op 3 juli de stormmuur rond de haven in Blankenberge. Deze nieuwe stormmuur vormt de ruggengraat voor de bescherming van Blankenberge en het achterland tegen stormvloeden vanuit zee.

Tot voor kort was de jachthaven van Blankenberge een van de zwakke schakels langs onze kust. Daarom startten afdeling KUST en stad Blankenberge in september 2016 met de bouw van de stormmuur rond de haven. Naast het verhogen van de kustveiligheid ging er ook veel aandacht naar de functionele meerwaarde. De stormmuur werd rond om rond volledig geïntegreerd in de omgeving. Op sommige plaatsen kan de muur als zitbank dienen. Door de aanplanting van streekeigen kustplanten is het duingevoel van west naar oost in de stad gebracht. Ondertussen is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een wandeltraject rond de haven aan te leggen. Door de uniforme vormgeving leggen wandelaars het hele traject intuïtief af.

De laatste groenaanleg zal gebeuren in september 2018.

De Barcadère vormt momenteel nog het enige hiaat in de zeeweringsgordel van Blankenberge. Sinds begin 2018 is hierover een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de stad. Deze zone zal na de zomer van 2019 aangepakt worden.

Opmerkelijke cijfers:

  • Slechts 20% van de stormmuur zit bovengronds, de overige 80% zit ondergronds
  • Er zijn ongeveer 8.700 m² damplanken als fundering in de bestaande dijk getrild
  • De langste damplanken waren tot 18 meter lang
  • De damplanken zijn verankerd met ongeveer 2,2 kilometer ankers
  • Er zijn 80 meter extra zitbanken voorzien
Video