Bodemproeven in achterhaven Oostende

  • 31 oktober 2019

Bij zware stormvloed vormt de achterhaven van Oostende nog een zwakke schakel in onze zeewering. We onderzoeken momenteel welke maatregelen we hier kunnen nemen om het achterland te beschermen tegen overstromingen vanuit zee. Vanaf maandag 4 november voeren we in het kader van deze studie boringen en sonderingen aan de jachtclub RYCO. In samenwerking met de jachtclub zijn de vaartuigen en pontons tijdelijk verplaatst.

De resultaten van de proeven zullen inzicht geven in de bodemopbouw: de draagkracht, de bodemgelaagdheid en de grondkarakteristieken. De draagkracht bepaalt bijvoorbeeld welke funderingen er voorzien moeten worden bij het bouwen van de maatregelen tegen overstromingen.

De proeven moeten vanop een vast horizontaal vlak gebeuren. Daarvoor zetten we het hefplatform Octopus ins. Dat is een drijvend werkplatform voorzien van een aantal palen die in de bodem gedrukt worden. Daarna brengt men het platform verder omhoog zodat het volledig vrij is van golven en zee.

 

Boringen en Sonderingen achterhaven Oostende

Wat is het verschil tussen een sondering en een boring?

Met een sondering meet men de weerstand van de grond. Een stalen buis met aan het uiteinde een meetelement wordt in de grond gedrukt. Er gebeurt om de 2cm een meting.

Bij een boring maakt men grond los om grondmonsters te nemen en te onderzoeken.