Building with Nature

Building with Nature is een Interreg North Sea Region project, waar naast afdeling KUST ook partners uit Nederland, Noorwegen, Zweden, Duitsland, Denemarken en Schotland aan mee werken. Het hoofddoel van het project is om kustzones, estuaria en stroomgebieden in landen uit de Noordzee Regio veerkrachtiger en flexibeler te maken tegen de effecten van de klimaatsverandering. Hoe de partners dit doen vind je terug op http://www.northsearegion.eu/building-with-nature/.

logo building with nature