Building with Nature

  • 5 april 2019

Afdeling Kust is partner in het Europees project Building with Nature. De projectpartners willen kustzones, estuaria en stroomgebieden in de Noordzeeregio veerkrachtiger en flexibeler maken tegen de effecten van de klimaatverandering. Ze willen dit doen door in te zetten op natuurlijke processen en oplossingen, letterlijk ‘bouwen met de natuur’. Eén van die oplossingen is het verbreden en verhogen van stranden. Onderstaande video toont hoe een duinensysteem op die manier in stand wordt gehouden.