Continue verbetering

Uitgevoerde projecten dragen bij aan de continue verbetering. Door de jaren heen is er een wereldwijde tendens merkbaar om over te stappen naar een natuurlijke manier van zeewering. Het Building with Nature-principe maakt positief gebruik van de krachten van de natuur: de wind, de getijden, stromingen en golven. Zo ontstaat een dynamische en veerkrachtige kust die bestand is tegen stormen en klimaatwijziging.

Hogere en bredere stranden zorgen voor meer wegwaaiend zand bij felle wind. Bij hevige storm kan dit leiden tot zandoverlast op de zeedijk, de tramsporen of de rijweg. Er lopen op dit moment een aantal proefprojecten om die overlast met natuurlijke oplossingen te voorkomen. Zowel op het strand op Oosteroever in Oostende als op het strand van Raversijde is een zone aangeplant met helmgras.

Wetenschappelijk onderzoek moet ons inzicht geven over de ideale aanlegmethode van dit begroeide strand dat kan ontwikkelen tot een duin. We zullen hieruit ook lessen trekken op vlak van zandtransport en natuurontwikkeling.

Onderzoeksdijk Raversijde

Op het strand van Raversijde is een onderzoeksdijk gebouwd. Zeven jaar lang zullen verschillende partijen onderzoek voeren naar de golfoverslag op de dijk. Het uiteindelijke doel is meer inzicht krijgen in de impact van stormen op onze zeedijken om zo de kustbescherming nog efficiënter te maken. 

Door deze testdijk op werkelijke schaal te bouwen dichter bij de zee, zal deze ook aangevallen worden bij beperkte stormomstandigheden. Zo krijgen we een grotere dataset die kan gebruikt worden voor onderzoek. Dit konden we voordien enkel op kleine schaal in labo-omstandigheden testen. 

Meer info.
 

Onderzoeksdijk Raversijde