CREST

Afdeling KUST is partner in het CREST-project. CREST staat voor Climate Resilient Coast of klimaatbestendige kust. Binnen dit project wil men meer inzicht krijgen in de fysische processen (zoals golven, getij en beweging van het sediment) die zich afspelen in onze kustzone. Men wil onder andere inspelen op de internationale ontwikkelingen en anticiperen op de kennis die nodig zal zijn om ook in de verdere toekomst een veilige en aangename kust te garanderen. Daarnaast wil men ook bestaande data noodzakelijk voor onderzoek aan de kust beter ontsluiten. Met de resultaten van het project kunnen in de toekomst andere onderzoekers en professionals aan de slag in hun expertisedomein. De projectgroep bestaat uit expert-wetenschappers van drie Vlaamse universiteiten, verschillende overheidsdiensten en de consultancy. Meer informatie is te vinden op www.crestproject.be.