Data

Kustweerbericht

In ons Oceanografisch Meteorologisch Station wordt een exclusief zee- en kustweerbericht opgemaakt, dat zowel verspreid wordt naar professionele gebruikers zoals havenbesturen en beroepszeevaart als naar het grote publiek.

Bekijk het kustweerbericht >

Safekiting

Windsnelheid en richting zijn van cruciaal belang voor de veiligheid van kite- & windsurfers. Deze data wordt gemeten langsheen onze kustlijn in Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge.
 

Ga naar safekiting >

Wrakkendatabank

In het Belgisch gedeelte van de Noordzee liggen ontelbare wrakken en obstakels. Wrakken hebben een speciale aantrekkingskracht. Voor vissers zijn dit vaak interessante gebieden waar een goede vangst kan worden verwacht. Duikers vinden wraklocaties boeiende plaatsen waar het leven onder water op een bijzondere manier kan worden ervaren. ‘Onderwater’-archeologen onderzoeken de wrakken om een beter beeld te krijgen over het leven en de gebruiken aan boord van deze vergane schepen uit het soms verre verleden.

Wrakken en obstakels kunnen nochtans hinderlijk zijn voor de scheepvaart. Het is de taak van de Vlaamse Hydrografie de juiste locatie van deze wrakken te bepalen en te meten wat hun exacte diepte boven de zeebodem is. Door gebruik te maken van gespecialiseerde akoestische apparatuur zoals een ‘sidescansonar’ of een ‘multibeam-echolood’ kan zelfs het kleinste onderdeel van het wrak in kaart worden gebracht. Hoe groter het verschil in absorptie van de geluidssignalen tussen het object en zijn omgeving, des te duidelijker het beeld wordt. Dit resulteert in spectaculaire beelden.

Bekijk de wrakkendatabank Vlaamse Hydrografie >

Bekijk de Wrakkendatabank beheerd door het Vlaams instituut voor het Onroerend Erfgoed >

Bathymetrische databank

Hydrografische lodingen, ook peilingen genoemd, zijn drie dimensionale metingen (x, y en z) die toelaten om de topografie van de zeebodem en de bodem van rivieren in beeld te brengen. Voor het uitvoeren van deze dieptemetingen wordt gebruik gemaakt van akoestische meetsystemen zoals singlebeam en multibeam apparatuur. De meetresultaten kunnen worden verwerkt tot peilplannen,  verschilkaarten, volumebepalingen en dwarsprofielen. De methode van survey en gegevensverwerking is afhankelijk van het doel en de eindgebruikers van de metingen. De peilplannen en zeekaarten van de Vlaamse Hydrografie worden gebruikt voor het verzekeren van een veilige scheepvaart, bij infrastructuurwerken voor zeewering, voor het aansturen van baggerwerken, enz.… Deze peilingen worden uitgevoerd op zee, op de Schelde, op het Vlaamse deel van het kanaal Gent-Terneuzen en in de vier kusthavens en worden omgezet tot papieren en elektronische peilplannen.

Ga naar de databank >

Meetnet Vlaamse banken

Het Meetnet is genoemd naar de groep onregelmatige zandbanken die zich voor de westelijke helft van de Vlaamse kust bevinden en de scheepvaart in dat gebied sterk bemoeilijken. Het Meetnet Vlaamse Banken bestaat uit een meetnet op zee, meteoparken aan wal en een computernetwerk in Oostende. Het netwerk op zee wordt gevormd door meetpalen en golfmeetboeien, voorzien van hydrometeosensoren. Het centrale Datacenter verzorgt de inwinning en verwerking van de gegevens en wisselt de operationele gegevens uit met internationale meetnetten, onderzoeksinstellingen, universiteiten, e.a.

Ga naar het Meetnet >