Bathymetrische databank

Bathymetrie is de diepte en de vorm van de zeebodem gedetailleerd in kaart brengen. Hiervoor worden hydrografische peilingen uitgevoerd met akoestische meetsystemen zoals singlebeam en multibeam apparatuur. De meetresultaten worden gebruikt voor peilplannen, verschilkaarten, volumebepalingen en dwarsprofielen, alsook voor papieren en elektronische zeekaarten. De methode van survey en gegevensverwerking is afhankelijk van het doel en de eindgebruikers.

Het team Vlaamse Hydrografie voert peilingen uit op zee, op de Schelde, op het Vlaamse deel van het Kanaal Gent-Terneuzen en in de vier kusthavens. 

De peilplannen en de zeekaarten worden gebruikt voor het garanderen van een veilige scheepvaart, bij infrastructuurwerken voor zeewering, het aansturen van baggerwerken,…

In de bathymetrische databank kan je elke hydrografische peiling in detail bekijken.