Duin voor dijk en nieuwe zeedijkvloer in Raversijde

Update (15/4/2021)

Vanaf maandag 19 april 2021 start de renovatie van de zeedijk tussen de Dorpsstraat en de Westlaan. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, moeten voetgangers en fietsers tijdelijk gebruik maken van de Duinenweg. De werken duren tot eind juni 2021.

Wil je richting Middelkerke?

Voetgangers verlaten de zeedijk ter hoogte van de Dorpsstraat. Wandel via de Duinenstraat tot aan de Westlaan. Aan de Westlaan kan je opnieuw de zeedijk op om verder te wandelen richting Middelkerke. Opgelet: tussen de Westlaan en de strandtoegang is een afgebakende zone gecreëerd, afgescheiden van het werfverkeer. Enkel voetgangers mogen daar op de zeedijk wandelen. 

Fietsers verlaten de zeedijk ter hoogte van de Dorpsstraat. Fiets via de Duinenstraat tot aan de N325 in Middelkerke. Fietsers zijn niet toegelaten op het afgebakende deel van de zeedijk tussen de Westlaan en de strandtoegang wegens onvoldoende ruimte.

Ga je richting Oostende?

Voetgangers verlaten de zeedijk ter hoogte van de Westlaan richting de Duinenstraat. Ter hoogte van de Dorpsstraat kan je terug op de zeedijk wandelen.

Fietsers verlaten de zeedijk ter hoogte van de strandtoegang en kunnen hun weg verderzetten via het fietspad van de N34. Vanaf de Westlaan worden fietsers omgeleid via de Duinenstraat.

Opgelet: er geldt een parkeerverbod op de parkeerzone tussen Raversijde en de Dorpsstraat. Deze zone wordt gebruikt als stockageplaats voor het materiaal.

De omleidingsroutes staan ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

PROJECTINFO

Begin maart starten we samen met stad Oostende met de aanleg van een duin voor dijk in Raversijde. Deze duin moet in de toekomst verhinderen dat bij zwaar stormweer extreem veel zand op de kustbaan en de tramsporen waait.

Ons land heeft een zandige kust. Het strand zorgt voor een natuurlijke bescherming tegen overstromingen. Tegelijkertijd is er zo ruimte voor recreatie en natuur. Wind zorgt ervoor dat het zand beweegt, van west naar oost maar ook landinwaarts. Zand dat richting het land beweegt kan duinen gaan vormen, wat opnieuw goed is voor de bescherming tegen overstromingen. Waar er geen duinen zijn maar waar bijvoorbeeld dijken de bescherming vormen, kan het zand voor overlast zorgen bij hevige storm.

Vooral in Raversijde kost het jaarlijks heel wat inspanningen om de kustbaan en de tramsporen vrij te maken van overgewaaid zand. De betonnen muurtjes die nu al op de zeedijk staan, houden een deel van het opwaaiend zand tegen maar zijn onvoldoende bij hevige storm.

Een duin voor de dijk moet er in de toekomst meer zand vasthouden op het strand bij stormweer en hevige wind. Tegelijk zal de groeiende duin hier zorgen voor meer gevarieerde natuur en betere bescherming tegen overstromingen. Over een lengte van ongeveer 700 meter planten we voor de dijk verschillende vakken van tien maal tien meter aan met rijshouthagen en helmgras. De vakken zullen door de wind natuurlijk aangroeien met zand waardoor op termijn een duinstrook ontstaat. Dit zorgt ervoor dat het zand op het strand blijft, wat een goede zaak is voor de kustbescherming. 

Doorsnede van duin voor dijkDeze afbeelding toont een doorsnede van hoe de duin voor dijk er zal uitzien.

Proefproject

De zone met de duin voor dijk is voor het agentschap MDK en stad Oostende tegelijkertijd ook een proefproject.

"In eerste instantie willen we nagaan in welke mate de duinenstrook zand kan opvangen", vertelt projectingenieur Daphné Thoon. "We weten dat er een groot potentieel is om het zand op te vangen maar concrete cijfers ontbreken. Graag zouden we in de vakken experimenteren met verschillende samenstellingen. Variatie brengen in de hoogte of dichtheid van de rijshouthagen of in de dichtheid van het helmgras kan ons meer informatie geven over de ideale aanlegmethode van de duin. Samen met de academische wereld zullen we met dit proefproject lessen trekken op vlak van zandtransport en natuurontwikkeling. Op die manier kunnen we deze oplossing in de toekomst ook toepassen in andere zones langs onze kust."

De aangeplante vakken zullen nog niet meteen hun volledige zandvangende capaciteit hebben. Tussen de dijk en de vakken met helmgras zal daarom een geul van ongeveer één meter diep dienen als eerste zandvang.

Nieuwe vloer op de zeedijk

Tegelijkertijd met de duin voor dijk vernieuwen we ook de zeedijkvloer tussen de Westlaan en de Diksmuidestraat. De betonnen new jerseys die al op de zeedijk staan, plaatsen we na de heraanleg van de vloer terug. Waar er nog geen new jerseys staan, plaatsen we nieuwe. Die moeten verhinderen dat er zand doorwaait op de sporen en de kustbaan. Ze vormen meteen ook een veilige afscheiding tussen de tramsporen en de wandelaars en fietsers op de zeedijk. 

PLANNING
  • Duin voor dijk: start op 1 maart 2021 met nivellering van het strand en aanplant helmgras. Einde voorzien tegen eind maart 2021
  • Heraanleg zeedijk: 
    • van aan de paasvakantie tot aan de zomervakantie: zone tussen de Westlaan en de Dorpstraat
    • Na de zomervakantie: van aan de Dorpstraat tot aan de Diksmuidestraat
Het project uitgelegd

Europese steun

Het project in Raversijde is een proefproject binnen het Interreg project SARCC - Sustainable and Resilient Coastal Cities. De projectpartners gaan daarin op zoek naar natuurgerichte oplossingen om schade veroorzaakt door overstromingen aan de kust te voorkomen. Zowel stad Oostende als agentschap MDK zijn partner in het Interreg project.

Logo SARCC - Sustainable and Resilient Coastal Cities