FAIR project

Afdeling Kust neemt sinds begin 2017 samen met 6 andere Europese landen (Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland en het VK) deel aan het Interreg North Sea Region programma FAIR deel.

FAIR staat voor Flood infrastructure Asset management en Investment in Renovation, adaptation and maintenance. Dit project heeft als doel om de overstromingsrisico’s te verminderen in de landen die grenzen aan de Noordzee en dit door innovatieve oplossingen te bedenken om de zeeweringen aan te passen aan de stijgende zeespiegel.
Deze oplossingen dienen kostenbesparend te zijn, zowel naar aanleg als naar onderhoud toe. Het is ook de bedoeling om kennis uit te wisselen met de verschillende partners in dit project hoe elk land omgaat met de klimaatsverandering.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar de manier waarop de verschillende toetsingen gebeuren van de zeewering, hoe er omgegaan wordt met investeringen (lifecycle cost, onderhoud, initiële investering, …) en welke oplossingen er reeds uitgewerkt werden in de deelnemende landen.

De partners bestaan uit een mix van beheerders van zeewering en kennisinstituten. Afdeling Kust neemt deel aan dit programma met de studie van de uitbreiding van de zeewering te Middelkerke. Deze zeedijk zal uitgebreid worden door middel van een golfdempende uitbouw waarbij er rekening wordt gehouden met de zeespiegelstijging. Dit project geldt als een pilootproject binnen het FAIR-programma aangezien op innovatieve manier rekening gehouden wordt met de zeespiegelstijging. Hierbij wordt vooropgesteld dat het strand in de toekomst mee zal evolueren met de stijgende waterstand om zo een constant beschermingsniveau te bereiken.

Bezoek via deze link de website van het FAIR project

logo Interreg North Sea Region FAIR