Getij

Als agentschap verantwoordelijk voor het kustgebied en de toegang tot de havens in Vlaanderen is kennis van het getij van levensbelang. Voor schippers is het van cruciaal belang dat ze de getijhoogte kennen en de diepte tot het bodemoppervlak. Daarvoor maken ze niet alleen gebruik van de nautische kaarten maar dus ook van de getijgegevens. Weet jij (nog) hoe het getij precies werkt? Fris je geheugen op met deze animatie.

Het team Vlaamse Hydrografie meet de waterstanden in de getijmeetposten in Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge. Uit analyse van langdurige metingen worden getijvoorspellingen berekend. Elk jaar worden de voorspellingen gepubliceerd in de getijtafels. De getijtafels bevatten alle waterstanden voor het lopende jaar in Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam.

De getijgegevens voor Vlissingen worden aangeleverd door Rijkswaterstaat Nederland.
De getijgegevens voor Prosperpolder, Antwerpen en Wintam worden aangeleverd door het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout.