Heraanleg Wandelaarkaai Oostende

Update 29/7/2019: Na het bouwverlof start de aannemer op 19 augustus de werf terug op. Tot eind augustus wordt de riolering aan het Maritiem Plein afgewerkt. Ook de heraanleg van het voet- en fietspad en de parking aan de Wandelaarkaai staat dan op het programma. Dat duurt tot midden september. Vanaf 2 september start men aan het Sprotplein. Het rondpunt wordt daar opgebroken om daarna een vlotte aansluiting tussen de Vismijnlaan en de Wandelaarkaai aan te leggen. 

Op 1 maart startte afdeling Kust met de heraanleg van de Wandelaarkaai in Oostende. Daarmee zal deze omgevormd worden tot een volwaardige rijweg met fiets- en wandelpad.

Het grootste gedeelte van de Wandelaarkaai zal na de vernieuwing van de rioleringen en de verharding ingedeeld worden zoals op onderstaande afbeelding:

Indeling van de Wandelaarkaai na de heraanleg

Ter hoogte van het Maritiem Plein splitst de indeling zich op. Auto's zullen rechts van het MRCC-gebouw geleid worden, waar de rijweg zal aansluiten op de bestaande voetpaden. Het nieuwe fiets- en wandelpad zal tussen het gebouw en de stormmuur langs het Tijdok verderlopen.

Aan de andere kant zal de Wandelaarkaai mooi aansluiten op de Vismijnlaan doordat daar de rotonde wordt afgebroken.

Hinder tijdens de werken

Om de hinder tijdens de uitvoering zoveel mogelijk te beperken, voert men deze werken in verschillende fases uit.

  • Fase 1: Riolering ter hoogte van het Maritiem Plein. Tijdens deze fase is er steeds doorgang van verkeer via de Kantinestraat.
  • Fase 2: Riolering in de Kantinestraat en Wandelaarkaai - aanleg rijweg en parking Kantinestraat - herstellen van de bestaande verharding tussen de Kantinestraat en de Wandelaarkaai - aanleg van de rijweg in de Wandelaarkaai - gedeeltelijke aanleg van  de rijweg aan het Sprotplein en de aansluiting op de Vismijnlaan. De doorstroom van het verkeer zal beurtelings gebeuren en geleid worden door verkeerslichten. Tussen het MRCC-gebouw en de stormmuur zal er steeds een doorgang zijn.
  • Fase 3: aanleg van het fiets- en voetpad, de parking en het resterende gedeelte van de rijweg langs de Wandelaarkaai en het Sprotplein. De doorstroom van het verkeer zal beurtelings gebeuren en geleid worden door verkeerslichten.

De werken zullen vermoedelijk duren tot begin oktober 2019. Er wordt niet gewerkt tijdens de tweede week van de paasvakantie (van 15 tot en met 22 april) en tijdens het bouwverlof van 22 juli tot en met 18 augustus.