HET ZWIN IN VERANDERING

Update 4/4/ 2019: Het nieuwe fiets- en wandelpad op de nieuwe Zwindijk is op zaterdag 30 maart officieel geopend. Onder een stralende lentezon fietsten Nathalie Balcaen (administrateur-generaal van MDK), Jurgen Vanlerberghe (gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen), Marga Vermue (burgemeester van Sluis) en de projectingenieurs van de verschillende partners het pad in om daarna net op de grens tussen West-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen het lint door te knippen. 

Vanaf nu kan iedereen genieten genieten van het unieke grensoverschrijdend getijdengebied van 333 hectare. Het Zwin vormt nu niet alleen als natuurgebied, maar ook toeristisch een verbinding tussen Zeeland en Vlaanderen 

Het nieuwe fiets- en wandelpad van ruim vier meter breed biedt je een weergaloos zicht op de Zwinvlakte en het omringende polderlandschap. 

Lees het volledige persbericht hier.

De komende maanden voert men nog enkele detailafwerkingen uit op en langs de dijk.

De afdeling KUST startte op 15 maart 2016 met de projectcoördinatie van de uitbreiding van het Zwin. Het bekendste natuurreservaat van de Vlaamse en Nederlandse kust krijgt er namelijk 120 hectare natuurgebied bij. De natuur zal omringd worden door een nieuwe dijk. Die dijk moet onze kustlijn en het West-Vlaamse en Zeelandse hinterland beschermen tegen stormvloeden vanuit zee.

Het dijkprofiel zal een berm hebben op 10 meter TAW en een dijkvoet van ongeveer 51 meter. De hoogte van de dijk zal niet over het hele traject gelijk blijven, de breedte van de dijkvoet zal aangepast zijn aan deze wijzigende hoogte. De dijk zal bestaan uit een zandkern en bekleed worden met klei. Aan de buitenkant van de dijk wordt de kleilaag 1,4 meter dik, aan de binnenkant van de dijk zal een kleilaag van 0,6 meter aangebracht worden. Op de dijk zullen wandel- en fietspaden voorzien worden. Deze zullen de provincies West-Vlaanderen en Zeeland verbinden.

Deze beschermingsmaatregelen voor het Zwin vormen een belangrijk onderdeel van grootschalige werken voor het behoud van het Zwin. Alle actuele informatie over de veranderingen in het natuurgebied vind je terug op www.zwininverandering.eu.