Mariakerke beschermen tegen overstromingen

Update (9/11/2020)

De werken voor de bouw van de stormmuur liggen anderhalve maand voor op schema. Fase één tot en met drie (van de Henegouwenstraat tot aan de Luxemburgstraat) verlopen heel vlot. Hierdoor zal de aannemer vroeger dan voorzien kunnen starten aan de vierde fase, tussen de Luxemburgstraat en de Northlaan). De start hiervan was voorzien na de kerstvakantie, maar dat zou nu al vanaf 23 november zijn. De laatste fase start zoals voorzien na de kerstvakantie. Aansluitend worden de mobiele keringen geplaatst. We streven er naar om tegen Pasen 2021 alles af te werken.

Projectinfo

In de zeewering van Oostende vormt de zone in Mariakerke momenteel nog een zwakke schakel. Afdeling Kust en stad Oostende hebben de handen in elkaar geslaan om de stad verder te beschermen tegen overstromingen vanuit zee.

In Mariakerke werd de voorbije jaren al regelmatig zand aangevoerd op het strand. Een breder en hoger strand zorgt nog steeds voor de hoofdbescherming. In deze zone ligt de zeedijk echter een stuk lager dan in de rest van Oostende. De kans dat bij stormvloed toch nog water over de zeedijk komt, is hier groter dan op andere plaatsen. Daarom is extra bescherming door de bouw van een stormmuurtje noodzakelijk. 

Tussen het Strandplein en de Henegouwenstraat en tussen de Diksmuidestraat en de Albertushelling zal een muurtje gebouwd worden van ongeveer 40 centimeter hoog. De muur zal een scheiding vormen tussen de rijweg en de zeedijk en zal ook als zitbank dienen. Ter hoogte van de zijstraten zal de muur iets hoger zijn en een glazen windscherm krijgen. De muur zal uit beton bestaan en krijgt een architecturale afwerking. In de muur zijn 6 openingen voorzien, zodat de zeedijk steeds toegankelijk blijft. Bij voorspelde stormvloed zullen deze openingen toegezet kunnen worden met mobiele rolpoorten. Die poorten zitten bij normale omstandigheden weggewerkt in de betonnen muur. 

Er komen fietsrekken, vuilbakken en een drinkfontein op de zeedijk.

Planning

De werken starten in september en zullen zo'n 8 maanden duren. De aannemer werkt telkens van zijstraat tot zijstraat. Verkeer op de rijweg zal steeds mogelijk blijven. In de zone waar gewerkt wordt zal je tijdelijk niet mogen parkeren. Er wordt steeds gewerkt vanop de wandeldijk. 

Stormmuur Mariakerke_fases

Projectzone