Het Masterplan Kustveiligheid: investeren in een veilige, aantrekkelijke en natuurlijke kust

Eén van de meest cruciale kerntaken van ons agentschap is de bescherming van de bevolking tegen het geweld van de zee, tegen stormvloed en overstroming. Een topopdracht is dan ook de realisatie van het Masterplan Kustveiligheid dat een afdoende afweer tegen de zee moet garanderen. Op 10 juni 2011 keurde de toenmalige Vlaamse Regering het Masterplan goed. Dat stelt een reeks maatregelen voorop om onze 67 kilometer lange kust te beschermen tegen zeer zware stormvloed. In datzelfde jaar startten we met de voorbereiding en de uitvoering van de verschillende deelprojecten. 

De gekozen maatregelen uit het Masterplan garanderen de veiligheid tegen overstromingen vanuit zee tot 2050 en houden daarbij rekening met een zeespiegelstijging van 30cm. Sommige constructies hebben een langere levensduur dan 2050, een stormvloedkering bijvoorbeeld. Deze zijn ontworpen om weerstand te bieden tegen 80 cm zeespiegelstijging tegen 2100.

In dit filmpje leggen we kort uit wat het Masterplan Kustveiligheid is. 
 

Uitgebreide informatie vind je verder op deze pagina.