Natuurherstel Warandeduinen Middelkerke

  • 19 maart 2018

Afdeling KUST werkt samen met Natuurpunt aan het natuurherstel van de vochtige duingraslanden in de Warandeduinen in Middelkerke. De eerste fase van de werken om de natuurwaarde van de duinen te verhogen, start op 19 maart 2018. Specifiek gaat het om de zone aan de hoek van de Logierlaan en de Duinenweg. Daar worden een aantal bomen en struiken verwijderd om het stuk terug te kunnen omzetten naar duingrasland. De huidige bomen zijn soorten die niet typisch zijn voor het gebied en zo verstoren ze de natuurlijke ontwikkeling van het duin.

In het stuk duin dat hierdoor open komt, zal in een volgende fase de humusrijke bodem deels afgeplagd om er een poel aan te leggen. Hierdoor krijgen kruiden en typische duingrassen terug de kans om te groeien. De poel die men zal aanleggen, moet de nieuwe thuishaven worden van de Kamsalamander. Deze soort is op Europees niveau beschermd en in de Warandeduinen bevindt zich een belangrijke populatie. Omdat de Kamsalamander zich niet heel erg ver kan verplaatsen is het belangrijk dat er voldoende poelen zijn om het dier in het gebied te kunnen houden.