Nieuwe fase natuurherstel Warandeduinen

  • 28 september 2018

In de Warandeduinen in Middelkerke start op 1 oktober een nieuwe fase van het natuurherstel in het duingebied. De verouderde wandelpaden in asfalt in het gedeelte tussen de Parklaan, Louis Logierlaan en de zeedijk worden vervangen door natuurvriendelijke paden in kleischelpenzand. Deze werken zullen duren tot eind november. Tijdens de uitvoering zal het stuk dat opengebroken wordt om veiligheidsredenen afgesloten worden.

Aanduiding locatie nieuwe fase natuurherstel Warandeduinen