Nieuwpoort renovatie glooiing top Kattesas

Op 1 juni 2017 starten de werkzaamheden voor de renovatie van de glooiingen op de top van het Kattesas in Nieuwpoort.

Deze werken zijn noodzakelijk omdat aan de bestaande glooiingen in de loop der jaren aanzienlijke verwering is opgetreden.

Daarom zal aan de teen van de glooiing een nieuwe damwand worden gerealiseerd. Deze werkzaamheden zullen uitgevoerd worden van op de landzijde waardoor er in deze zone tijdelijk hinder zal zijn naar toegankelijkheid.
De heiwerken zullen gerealiseerd worden tegen de start van het bouwverlof op 17 juli 2017.

Na het bouwverlof zal de aannemer de bestaande glooiing gefaseerd opbreken en de nieuwe glooiing profileren. De nieuwe glooiing zal worden uitgevoerd in gewapend beton afgewerkt met een printmotief in de glooiingsplaat.

Naast de renovatie van de glooiingen op de top van het Kattesas worden ook enkele restauratiewerken uitgevoerd binnen het beschermde monument.

De werken zullen uitgevoerd worden door aannemer Braet uit Nieuwpoort voor een bedrag van 1,2 miljoen EUR. De uitvoeringstermijn bedraagt 120 werkdagen.