Nieuws

  • 27 februari 2019

Onderhoud aanlegsteigers veer Oostende

Vanaf 11 maart krijgen de aanlegsteigers van het veer in Oostende een onderhoudsbeurt. De binnenzijde van de pontons wordt gereinigd, geschuurd en geschilderd. Daarnaast zullen er ook lokale herstellingen gebeuren aan de leuningen, hellingen en toegangsbruggen.
  • 7 februari 2019

Onderhoudssuppletie strand De Haan

Vanaf 11 februari  start afdeling Kust met de voorbereidende werken voor een onderhoudssuppletie op het strand van De Haan. Ter hoogte van de Cabane wordt eerst een stalen zinkerleiding van ongeveer 700 meter aan elkaar gelast. Daarna wordt deze leiding tot voor het strand van De Haan gebracht.
  • 30 januari 2019

Duinovergang in Lombardsijde

Op maandag 4 februari start afdeling KUST de voorbereidingen voor een houten duinovergang en een palenrij op het strand. Op die manier wil men wandelaars beter begeleiden door het natuurgebied.
Schade aan het staketsel na aanvaring
  • 21 februari 2019

Aanvaring Oosterstaketsel Blankenberge

Rond 1u afgelopen nacht is het baggerschip Vlaanderen VII bij het binnenvaren tegen de kop van het Oosterstaketsel in Blankenberge gevaren. De oorzaak van de aanvaring wordt op dit ogenblik onderzocht door de bevoegde diensten.
  • 30 januari 2019

Nieuwe Zwindijk zoekt naam

De Internationale Zwincommissie is op zoek naar een geschikte naam voor de nieuwe Zwindijk. Nog tot 28 februari kan je hier je suggestie indienen.
  • 29 januari 2019

Afdeling KUST op Belgian Boat Show

Van 9 tot 11 en va 15 tot 17 februari slaat afdeling KUST opnieuw haar tenten op voor de Belgian Boat Show. We informeren de bezoekers over onze projecten in de verschillende kustjachthavens.
  • 7 februari 2019

Grote suppletie strand Knokke-Heist

Op 25 februari start op het strand van Knokke-Heist de eerste fase van een grote strandsuppletie. Er zal zo'n 280.000m³ zand opgespoten worden tussen het Van Bunnenplein en de Lekkerbek. De aanvoer van materiaal gebeurt vanaf half februari. De werken zullen tegen Pasen beëindigd zijn.
  • 30 januari 2019

Nieuwe edities nautische publicaties

Sinds kort is een nieuwe editie beschikbaar van een aantal nautische publicaties:
  • 25 januari 2019

Afgraving in IJzermonding

Begin januari zijn afdeling KUST en het Agentschap voor Natuur en Bos gestart met het afgraven van een stuk van het natuurgebied de IJzermonding. Hierdoor zal het zeewater bij springtij het gebied binnenstromen zodat er slikken en schorren kunnen ontstaan.