ONDERHOUD PATRIMONIUM

Sluizen en stuwen, kaaimuren en glooiingen, wegen, zeedijken, staketsels, strandhoofden, steigers, vaste en beweegbare bruggen en groenzones langs de volledige kust en in de kustjachthavens behoren allemaal tot het patrimonium van de afdeling KUST. Deze infrastructuur in goede staat houden, behoort dan ook tot de kerntaken van de afdeling.

Voor kleinere herstellingen aan de harde infrastructuren en voor het onderhoud van de groenzones heeft de afdeling onderhoudscontracten. Als de vastgestelde schade te groot is, gebeurt het herstel via een specifieke aanbesteding.

De onderhoudswerken kunnen allerlei type werken zijn. Het gaat vooral over allerlei waterbouwkundige werken aan installaties die onderhevig zijn aan het getij. Daarnaast kunnen het ook wegeniswerken, grondverzet of beplantingswerken zijn.

Stel je zelf schade vast aan het patrimonium van de afdeling KUST? Meld het dan via het contactformulier op onze website.