Onderhoud stranden voorjaar 2020

Projectinfo

Om onze kust te beschermen tegen overstromingen voert afdeling Kust sinds 2011 de maatregelen uit het Masterplan Kustveiligheid uit. Bij de uitvoering gaan we uit van het principe "zacht waar het kan, hard waar het moet". Dat wil zeggen dat we waar het aangewezen is, een hoger en breder strand creëren door extra zand aan te voeren op het strand. Zandsuppleties blijven nog steeds de meest effectieve maatregel om ons te beschermen tegen overstromingen vanuit zee, ook al vragen ze regelmatig onderhoud. Een breed en hoog strand zorgt ervoor dat de golven gebroken worden en dat ze hun energie verliezen vóór ze schade kunnen toebrengen aan de zeedijk en de bebouwing.

Om ervoor te zorgen dat het veiligheidsniveau behouden wordt, namelijk bescherming bieden tegen een 1000-jarige stormvloed, zijn regelmatig onderhoudssuppleties nodig. In het voorjaar van 2020 zijn het strand van Wenduine en De Panne aan de beurt.

Planning Wenduine

Op het strand van Wenduine, van aan de Rotonde tot voorbij de surfclub, zal ongeveer 190.000m³ zand aangevoerd worden. De helling tussen het droge strand en de laagwaterlijn zal flauwer worden. De suppletie moet de schade aan het strand door erosie herstellen.

Momenteel zijn de voorbereidingen voor de werken bezig. Vermoedelijk zal men in de week van 6 april effectief kunnen starten met opspuiten. Dat gebeurt telkens bij hoogwater. Ook tijdens het weekend en 's nachts zal doorgewerkt worden. De werken zullen een vijftal weken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. Het strand zal plaatselijk afgesloten worden voor de veiligheid van wandelaars.

Planning De Panne

In De Panne krijgt de zone tussen het Bortierplein en het Canadezenplein er ongeveer 150.000m³ zand bij. Door het stormweer en de coronamaatregelen heeft de start van de werken vertraging opgelopen. De aannemer gaat van start op 22 april. Het effectief storten van het zand op strand vindt telkens plaats rond hoogwater. Ook tijdens de weekends en 's nachts wordt doorgewerkt. Om de veiligheid te garanderen voor wandelaars zal het strand plaatselijk afgezet zijn. In de omiddellijke omgeving van de werken zal het strand dus niet toegankelijk zijn. Doorgang via de zeedijk en het hoge strand is steeds mogelijk.

Er wordt eerst opgespoten in het westelijke deel, richting Frankrijk, daarna richting Koksijde. Deze aanvoer van zand is gepland onderhoud en staat los van de recente stormen. Het is al van 2017 geleden dat in De Panne zand is aangevoerd.