Onderhoud voor strand De Panne

  • 4 maart 2020

Vanaf half maart krijg het strand van De Panne, tussen het Bortierplein en het Canadezenplein, er ongeveer 150.000m³ zand bij. Er wordt eerst opgespoten in het westelijke deel, richting Frankrijk, daarna richting Koksijde. De zogenaamde onderhoudssuppletie is nodig om De Panne en het achterland te blijven beschermen tegen een 1000-jarige storm. Deze aanvoer van zand is gepland onderhoud en staat los van de recente stormen. Het is al van 2017 geleden dat in De Panne zand is aangevoerd.

Door het stormweer van de voorbije weken heeft de start van de werken vertraging opgelopen. Hierdoor zal er in de paasvakantie doorgewerkt worden. Het effectief storten van het zand op strand vindt telkens plaats rond hoogwater. Ook tijdens de weekends en 's nachts wordt doorgewerkt. Om de veiligheid te garanderen voor wandelaars zal het strand plaatselijk afgezet zijn. In de omiddellijke omgeving van de werken zal het strand dus niet toegankelijk zijn. Doorgang via de zeedijk en het hoge strand is steeds mogelijk.

Met de badkarhouders zijn afspraken gemaakt voor het plaatsen van de strandcabines.

Waarom suppleren we?

Onze kust is kwetsbaar voor het geweld van de zee. We willen ons beschermen tegen stormvloeden en overstromingen.

Voor het grootste gedeelte van onze kust kiezen we bewust voor een natuurlijke zachte zeewering in plaats van harde constructies. Zandsuppleties blijven daarbij nog steeds de meest effectieve maatregel, ook al vragen ze regelmatig onderhoud. Ze zorgen ervoor dat de golven gebroken worden en dat ze hun energie verliezen vóór ze schade kunnen toebrengen aan zeedijk en bebouwing.