Onderhoud voor strand Wenduine

  • 4 maart 2020

Vanaf 9 maart start afdeling Kust op het strand van Wenduine, van aan de Rotonde tot voorbij de surfclub, met een onderhoudssuppletie. De helling tussen het droge strand en de laagwaterlijn wordt daarbij verflauwd. De suppletie moet de schade aan het strand door erosie herstellen. In totaal zal ongeveer 190.000m³ zand aangevoerd worden. Met de badkarhouders zijn afspraken gemaakt voor het plaatsen van van de strandcabines.

Het strand zal plaatselijk afgesloten worden voor de veiligheid van de wandelaars. Doorgang via de dijk of het hoge strand is meestal wel mogelijk. Het effectief opspuiten van het zand gebeurt telkens bij hoogwater. Ook tijdens het weekend en 's nachts zal doorgewerkt worden. De suppletie zal een vijftal weken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Waarom suppleren we?

Onze kust is kwetsbaar voor het geweld van de zee. We willen ons beschermen tegen stormvloeden en overstromingen.

Voor het grootste gedeelte van onze kust kiezen we bewust voor een natuurlijke zachte zeewering in plaats van harde constructies. Zandsuppleties blijven daarbij nog steeds de meest effectieve maatregel, ook al vragen ze regelmatig onderhoud. Ze zorgen ervoor dat de golven gebroken worden en dat ze hun energie verliezen vóór ze schade kunnen toebrengen aan zeedijk en bebouwing.