Onderzoek bevestigt dat strandsuppleties duurzame oplossing zijn voor kustbescherming

  • 25 september 2019

Uit de eindbevindingen van het CREST-onderzoeksproject blijkt dat zandopspuitingen een degelijke bescherming tegen overstromingen vormen. Hoewel er na elke winterstorm kliffen ontstaan op het strand, versterken de suppleties de stranden, de achterliggende zeedijken en de duinen.

Onderzoeksresultaten uit het CREST-project tonen nu aan dat het strand na een storm deels spontaan herstelt in de daaropvolgende maanden. Terzelfdertijd verstevigen de opspuitingen de duinen en vormen ze een buffer voor de zeedijken tegen het geweld van de golven. Door de stranden na de stormen aan te vullen kunnen we een stevig kustfundament op een zo natuurlijk en kost-efficiënt mogelijke wijze in stand houden. Ook een spontane voeding met zand vanuit zee heeft de voorbije dertig jaar bijgedragen aan het behoud van dit kustfundament.

Het onderzoek bevestigt ook dat bredere stranden de golfimpact op zeedijken dempen en dat een groot deel van het opgespoten zand zijn weg vindt naar de duinen, de natuurlijke kustbescherming bij uitstek.

Lees hier het volledige persbericht over de eindresultaten van het CREST-project.