Ook in 2021 meedeinen op de getijden

  • 15 oktober 2020

Ondanks de voorbije vreemde en onzekere maanden, zijn er ook nog zekerheden: elk jaar in de herfst brengen wij de getijgegevens voor het volgende jaar uit. Ook nu. Vanaf vandaag zijn de getijtafels voor zowel professionele als niet-professionele gebruikers beschikbaar.

Professionele getijtafels
 

Kennis van het tijdstip van hoog- en laagwater is van levensbelang voor de scheepvaart die moet afrekenen met ondiepten en zandbanken. Voor een schipper is het van cruciaal belang dat hij de getijhoogte kent en de diepte tot het bodemoppervlak. Daarvoor maakt hij niet alleen gebruik van de nautische kaarten maar ook van de getijtabellen.

Het team Vlaamse Hydrografie bepaalt de waterstanden door middel van maregrafen en getijmeters in de Vlaamse kusthavens van Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort. Het Waterbouwkundig Laboratorium beheert een aantal maregrafen op de Schelde. Met de verwerkte gegevens worden de getijtabellen opgemaakt. Al deze informatie bundelt het team Vlaamse Hydrografie in de professionele getijtafels. Je vindt er per dag de hoog- en laagwaterstanden, zowel in LAT als TAW, en de tijdstippen ter hoogte van Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam.

De professionele getijtafels voor 2021 zijn vanaf nu beschikbaar in onze verkooppunten.

Getijboekje voor de kust
 

Voor niet-professionele gebruikers is er het getijboekje voor de kust. Dat bevat de getijwaarden voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge, uitgedrukt in TAW.

"Het boekje is bestemd voor de gebruiker aan de wal", vertelt Koen Vanstaen, directeur van het team Vlaamse Hydrografie. "Kennis over het getij is voor iedereen van belang. Wie zich goed informeert zal minder snel verrast worden door plots opkomend water."

Het getijboekje voor de kust 2021 is vanaf vandaag gratis beschikbaar in de toeristische diensten van de kustgemeenten. Ben je een zonneklopper die graag wil weten of er een smalle en eivolle of net een brede strook strand beschikbaar is, een wandelaar die graag op een breed strand kuiert, een natuurliefhebber die in de plassen rond de opgedoken strandhoofden wil zoeken, een stranduitbater die zijn windzeilen wil opzetten, plan je een strandevenement of wil je als watersporter weten hoe ver je met je surfplank zal moeten zeulen? Haal nu jouw gratis exemplaar van het getijboekje.

Als extraatje dit jaar hebben we het getijboekje voor de kust opgefleurd met stukken tekst uit bekende en minder bekende zeeliedjes. We mochten hiervoor rekenen op de enthousiaste medewerking van Ertebrekers, Marva, Jo Vally en Meermens. Deze laatste siert ook de cover.

"Als kustbewoner ben ik zeker vertrouwd met het getijboekje. Ik ben vereerd dat ik hier deel mag van uitmaken," vertrouwde Meermens ons nog toe. 
 

Foto Meermens in zee - coverfoto getijboekje Kust 2021Foto van Lien Verhelst iov Meermens

Het getij, hoe werkt dat ook al weer?

Als agentschap verantwoordelijk voor het kustgebied en de toegang tot de havens in Vlaanderen is kennis van het getij van levensbelang. Voor de scheepvaart is het van cruciaal belang dat hij de getijhoogte kent en de diepte tot het bodemoppervlak. Daarvoor maakt hij niet alleen gebruik van de nautische kaarten maar dus ook van de getijgegevens. Weet jij (nog) hoe het getij precies werkt? Fris je geheugen op met deze animatie.

LAT en TAW uitgelegd

Getijhoogten worden uitgedrukt in LAT of in TAW. Bij LAT zijn de getijhoogte uitgedrukt in decimeter ten opzichte van het vergelijkingsvlak Lowest Astronomical Tide. Dat is de laagste waterstand die per locatie wordt bepaald aan de hand van astronomische voorspellingen.

Bij TAW zijn de getijhoogten uitgedrukt in meter ten opzichte van het vergelijkingsvlak van de Tweede Algemene Waterpassing. Het nulpeil is de gemiddelde laagwaterstand in Oostende.