OPRUIMING EN HERINRICHTING GEBIED CAMPING COSMOS EN CAMPING CRYSTAL PALACE

Het duingebied tussen Lombardsijde en Westende werd in 2011 door de afdeling KUST in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Het gebied was door toeristische expansie en door de aanwezigheid van camping Cosmos en camping Crystal Palace grondig verstoord. De Vlaamse overheid kocht beide terreinen op en saneerde ze. Na de opruiming van alle zwerf- en stortafval, glasresten, restanten van caravans, woonwagens en afsluitingen volgde de afbraak en het verwijderen van alle nog aanwezige constructies en ruïnes.

Voor het gebied werd een gebiedsvisie en inrichtingsplan opgemaakt. Daarbij is steeds de visie van het geïntegreerde duurzame kustbeheer gevolgd. In de eerste plaats is er aandacht besteed aan het herstellen van de zeewering, waarbij nieuwe duinen aangelegd werden als natuurlijke afweer tegen de zee. De natuurwaarde van het gebied werd verhoogd door verantwoorde en nieuwe beplanting en door poelen te graven. De wandelpaden en het uitkijkplatform dragen bij aan de toeristisch-recreatieve functie van het gebied. Die landschapselementen verhogen voor de bezoekers de beleving, zonder het gebied te belasten of te bedreigen.

Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid beheert het gebied.