Optimalisatie ligplaatsen Montgomerydok Oostende

  • 29 juni 2017

Afdeling KUST van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft in samenspraak met de stad Oostende en na overleg met de Rederscentrale en een vertegenwoordiging van de lokale vissers beslist om de schikking van de afgemeerde vaartuigen in het Montgomerydok tussen de vistrap en het aquarium te optimaliseren. Onderstaand plan geeft de lay-out van de geoptimaliseerde schikking weer.

Liggingsplan pontons

De optimalisatie biedt het voordeel dat alle vissersvaartuigen ter plaatse kunnen blijven liggen na het lossen van hun lading en dat er bovendien ook een ligplaats met veilig inschepingsomstandigheden gecreëerd wordt voor  het passagiersvaartuig ‘Franlis’ dat geherlokaliseerd moet worden ten gevolge van renovatiewerken aan het westerstaketsel.  Dit gebeurt aan vlottende steigers, type heavy duty, die speciaal voorzien worden voor het veilig afmeren van dergelijke vaartuigen.

Tevens zal ook één van de grootste, jaarlijkse toeristische trekpleisters, namelijk ‘Oostende Voor Anker’ gebruik kunnen maken van deze nieuwe steigerinfrastructuur.

Voor het lossen van de vis zal er niets veranderen. Dit kan nog steeds ter hoogte van de kop en vanaf de zijwaartse kaaimuur van de vistrap.

Op vandaag heeft afdeling KUST de bouwvergunning ontvangen en worden de dossiers voor het leveren en plaatsen van nieuwe heavy duty pontons en de buispalen voorbereid voor aanbesteding. De uitvoering van de werken is voorzien najaar 2017 - begin 2018.