Overstromingsmaatregelen achterhaven Oostende

Projectinfo

De achterhaven vormt vandaag nog een zwakke schakel in de kustveiligheid. Hierdoor zijn Oostende en Bredene momenteel nog niet volledig beschermd tegen overstromingen vanuit zee.

In de achterhaven van Oostende kennen we volgende constructies:

 • De Spuikom met uitwateringsconstructie
 • Het Maartensas
 • Sas Slijkens
 • De jachthaven RYCO met het beschermde clubgebouw
 • De bestaande stormmuren
 • De Noordede
 • Het Kanaal Gent-Brugge-Oostende
 • De voorhaven
 • De vaste wegbruggen in de N34
 • De vaste trambruggen

Mocht er op dit moment een 1000-jarige storm op Oostende inbeuken, zouden de uitwateringsconstructies van de Spuikom, Sas Slijkens en het Maartensas het begeven. Simulaties tonen aan dat er daardoor 56 slachtoffers zouden vallen, er zou 758 miljoen economische schade zijn en er zou een zone van minimum 4000 hectare overstromen. Niet enkel woonzones zouden getroffen zijn maar ook delen van het havengebied. In grote laaggelegen gebieden zou er zo’n 2 tot 2,5 meter water staan. 

Overzichtsfoto situatie achterhaven OostendeOm ook dit deel van Oostende en Bredene te beschermen, zijn extra overstromingsmaatregelen in de achterhaven noodzakelijk. Na een uitgebreide studie kwam het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) tot een voorkeursalternatief. Dat alternatief wordt nu verder uitgewerkt in een detailstudie.

Het voorkeursalternatief bestaat uit verschillende constructies:

 • Locatie A, waar de Spuikom uitmondt in de achterhaven: hier komt een nieuwe uitwateringsconstructie met schuiven die bij storm dichtgezet worden.  
 • Locatie B, waar het Kanaal Gent-Brugge-Oostende en de Noordede uitmonden in de achterhaven, krijgt een stormvloedkering met schuiven die bij storm dichtgezet wordt.
 • Landwaarts van het clubgebouw van de RYCO zal een stormmuur de stormvloedkering en de uitwateringsconstructie verbinden. De muur zal ingepast worden in de omgeving en er worden ook nodige doorgangen voorzien.
 • Tot slot worden de bestaande stormmuren langs de Vismijnlaan en de Slijkensesteenweg doorgetrokken zodat ze aansluiten op de nieuwe constructies.

De maatregelen liggen allemaal aan zeezijde van de kustbaan, de N34. Op die manier blijft de kustbaan, die een belangrijke ontsluitingsweg is met een grote hulp- en evacuatiefunctie, bruikbaar en veilig vóór en tijdens zware stormvloed.

Achterhaven Oostende: Simulatiebeeld gekozen alternatief
Waarom beschermen tegen zware stormvloeden?

De overstromingsmaatregelen in de achterhaven maken onderdeel uit van het Masterplan Kustveiligheid. Dat plan bevat een reeks maatregelen om onze 67 kilometer lange kust te beschermen tegen zware stormvloeden.

Planning

Momenteel wordt het voorkeursalternatief verder in detail bestudeerd. Als het ontwerp klaar is volgen het vergunningstraject en de aanbestedingsprocedure. Daarna gaat het project in uitvoering. Voorafgaand aan het vergunningstraject zal het ontwerp nog gedetailleerd toegelicht worden tijdens een infomoment.