Overstromingsmaatregelen en renovatie zeedijk Raversijde en Mariakerke

De afdeling KUST en de stad Oostende werken nauw samen om de overstromingsmaatregelen op de zeedijk van Mariakerke tot en met Raversijde uit te voeren eind 2018.

In sommige zones komt er een stormmuur en op bepaalde plaatsen zal de zeedijk breder worden. Daarnaast moet de creatie van een duinenlandschap voor de dijk de problemen die het opwaaiende zand op de tramsporen en kustbaan veroorzaken, aanpakken. Door de renovatie van verouderde delen van de zeedijk zal een meerwaarde voor bewoners en recreanten gecreëerd worden. De werken kaderen in het Masterplan Kustveiligheid. Het hoofddoel is dan ook om Mariakerke, Raversijde en de achterliggende gebieden te beschermen tegen de impact van een 1000-jarige stormvloed. Door de bouw van de stormmuren en de strandsuppleties in deze zone zullen Mariakerke en Raversijde beschermd zijn tegen deze stormvloed.

De zeedijk van Mariakerke krijgt bescherming door de bouw van stormmuren. Deze komen tussen de Henegouwenstraat en het Strandplein en tussen de Albertushelling en de Diksmuidestraat. De stormmuur van 50 cm hoog zal een scheiding vormen tussen de rijweg en de zeedijk. Door de beperkte hoogte van de muur zal ze ook kunnen gebruikt worden als zitbank. Ter hoogte van de zijstraten wordt telkens een bank voorzien met een glazen windscherm. De zeedijk zal steeds toegankelijk blijven door openingen in de muur. Bij stormvloed kunnen deze dichtgezet worden met een mobiele kering. De stormmuur wordt uitgevoerd in beton en krijgt een architecturale afwerking.

Op het traject tussen de parking van de Diksmuidestraat en de Zeelaan in Raversijde heeft vooral de zone waar de tram naast de zeedijk rijdt, bij sterke wind last van het opgewaaide zand. De beste manier om dit probleem aan te pakken is door het zand op het strand te houden. Dit zal gebeuren door helmgras en rijshouthagen aan te planten in deze zone. Zo wordt een soort duin voor dijk gecreëerd dat als zandvang moet dienen. Tussen de zeedijk en de tramsporen wordt een muurtje gebouwd om het zand bijkomend op te vangen. Op die manier worden wandelaars afgeschermd van de tramsporen. De zeedijk krijgt in deze zone tot slot ook een nieuwe bevloering.

De zeedijk ter hoogte van de Dorpsstraat wordt verbreed. Hier krijgt het kunstwerk “Ik, James Ensor” een vaste stek.

Raversijde krijgt ook een verbreding van de zeedijk tussen de Zeelaan en de Westlaan. Het duinenlandschap vanuit Mariakerke wordt doorgetrokken tot aan deze verbreding en de bevloering van de bestaande zeedijk wordt vervangen. De dijk zal 15 meter breder worden. Hierdoor krijgen wandelaars meer ruimte. Een trappenpartij zal toegang geven tot het strand en als rustplaats kunnen dienen. Een luifel op het oostelijke gedeelte van de verbreding zal plaats bieden aan de lokalen voor de reddingsdiensten en sanitaire voorzieningen.

In het voorjaar van 2018 worden de voorontwerpen hiervoor verder uitgewerkt. Daarna worden de nodige vergunningen aangevraagd en volgt de aanbesteding van de werken. Eind 2018 gaan de werken in uitvoering.